Ý kiến cử tri và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Toàn văn bài phát biểu về Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam, khóa 19 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thuỷ

Toàn văn bài phát biểu về Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam, khóa 19 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thuỷ

Toàn văn bài phát biểu về Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa 19 của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa

Toàn văn bài phát biểu về Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa 19 của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa

Toàn văn bài phát biểu về Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy

Toàn văn bài phát biểu về Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy

Được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương, cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), tôi thấy đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm to lớn trước nhân dân, trước cử tri, đồng thời cũng là cơ hội để tôi có dịp cống hiến cho nhân dân, cho tỉnh Hà Nam nhiều hơn.

Toàn văn bài phát biểu về Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Lê Thị Nga

Toàn văn bài phát biểu về Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Lê Thị Nga

Toàn văn bài phát biểu về Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Trần Thị Hiền

Toàn văn bài phát biểu về Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Trần Thị Hiền

Toàn văn bài phát biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Trần Văn Khải

Toàn văn bài phát biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Trần Văn Khải

Lựa chọn các đại biểu đủ điều kiện xứng đáng là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân

Lựa chọn các đại biểu đủ điều kiện xứng đáng là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí 

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí 

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại cơ sở được tiến hành rất đồng bộ bài bản chu đáo

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại cơ sở được tiến hành rất đồng bộ bài bản chu đáo

Làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm của cử tri

Làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm của cử tri

Rất mong các đại biểu phát huy vai trò là người đại diện ý chí nguyện vọng của nhân dân là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân 

Rất mong các đại biểu phát huy vai trò là người đại diện ý chí nguyện vọng của nhân dân là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân 

Dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm -  thực sự xứng đáng là người đại biểu nhân dân

Dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm -  thực sự xứng đáng là người đại biểu nhân dân

Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng

Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng

Đem hết năng lực tâm huyết phục vụ nhân dân vì sự phát triển của tỉnh

Đem hết năng lực tâm huyết phục vụ nhân dân vì sự phát triển của tỉnh

Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu Quốc hội của đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang

Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu Quốc hội của đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang

Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Nguyễn Thị Duyên

Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Nguyễn Thị Duyên

Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Phạm Hùng Thắng

Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Phạm Hùng Thắng

Ý kiến cử tri Quan tâm hơn đến công tác an sinh xã hội cho công nhân trong các khu công nghiệp

Ý kiến cử tri Quan tâm hơn đến công tác an sinh xã hội cho công nhân trong các khu công nghiệp

Lời hứa ứng cử viên Thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử

Lời hứa ứng cử viên Thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử

Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam của đồng chí Đặng Thanh Sơn

Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam của đồng chí Đặng Thanh Sơn

Lời hứa ứng cử viên Tin dân trọng dân lắng nghe ý kiến của nhân dân

Lời hứa ứng cử viên Tin dân trọng dân lắng nghe ý kiến của nhân dân

Lời hứa ứng cử viên Nguyện mang hết khả năng trí tuệ sức lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu dân cử

Lời hứa ứng cử viên Nguyện mang hết khả năng trí tuệ sức lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu dân cử

Lời hứa ứng cử viên Tích cực góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đẩy mạnh phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN

Lời hứa ứng cử viên Tích cực góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đẩy mạnh phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN

Lời hứa ứng cử viên Hết lòng phục vụ nhân dân

Lời hứa ứng cử viên Hết lòng phục vụ nhân dân

Lời hứa ứng cử viên Không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân

Lời hứa ứng cử viên Không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân

Lời hứa ứng cử viên Nỗ lực làm tròn trách nhiệm người đại biểu nhân dân

Lời hứa ứng cử viên Nỗ lực làm tròn trách nhiệm người đại biểu nhân dân

Lời hứa ứng cử viên Nỗ lực làm tròn chức trách nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh

Lời hứa ứng cử viên Nỗ lực làm tròn chức trách nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh

Lời hứa ứng cử viên Sáng tạo linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý hiện đại văn minh

Lời hứa ứng cử viên Sáng tạo linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý hiện đại văn minh

Ý kiến cử tri Quan tâm hơn đến chế độ đối với đội ngũ cán bộ y tế thôn

Ý kiến cử tri Quan tâm hơn đến chế độ đối với đội ngũ cán bộ y tế thôn

Lời hứa ứng cử viên Quan tâm hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp

Lời hứa ứng cử viên Quan tâm hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp

Lời hứa ứng cử viên Chủ động tham mưu kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước ở địa phương

Lời hứa ứng cử viên Chủ động tham mưu kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước ở địa phương

Lời hứa ứng cử viên Tích cực tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - đào tạo

Lời hứa ứng cử viên Tích cực tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - đào tạo

Lời hứa ứng cử viên Nỗ lực góp phần bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân

Lời hứa ứng cử viên Nỗ lực góp phần bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân

PV (tổng hợp)

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.