Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Càng gần đến những ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử của năm 2024, các thế lực thù địch chống đối chính trị càng tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam, nhất là trên không gian mạng. Đây là một trong những nhân tố có thể tạo ra nguy cơ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nếu không kiên quyết đấu tranh ngăn chặn.

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Báo Hà Nam điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn văn bản của Thủ tướng Chính phủ:

Tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, sử dụng tốt đội ngũ cán bộ công chức là điều kiện cơ bản bảo đảm cho bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, có hiệu quả và ít “bệnh tật”. Những điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, một trong những vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày đêm đau đáu, trăn trở suy nghĩ đó là mọi vấn đề liên quan đến tự do, hạnh phúc của người dân. Sinh thời, Bác Hồ đã có nhiều bài nói, bài viết, thư tín liên quan đến dân. Có lẽ một trong những kiệt tác, làm kim chỉ nam có công tác vận động quần chúng, nhân dân là tác phẩm "Dân vận". Tháng 10 năm nay là tròn 75 năm Bác Hồ viết và cho xuất bản kiệt tác “Dân vận” (15/10/1949 - 15/10/2024). Mở đầu bài báo, Người viết "Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên phải nhắc lại".

Năm 2023, Bảo tàng tỉnh được đánh giá là đơn vị sự nghiệp có các hoạt động nổi bật nhất của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL). Để đạt được kết quả đó, chi ủy chi bộ và lãnh đạo đơn vị đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc, bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, giá trị cốt lõi và động lực chủ yếu có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời đại. Đến lượt mình, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam được trang bị bởi thế giới quan, phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin đã phát huy mạnh mẽ, nâng cao giá trị đoàn kết của dân tộc lên một tầm cao mới, là nguồn sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Mỗi khi cánh én báo tin xuân cũng là dịp người dân đất Việt kỷ niệm Ngày ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta là đội tiền phong chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam và của toàn dân tộc. Đảng còn là tiêu biểu cho văn hóa, trí tuệ Việt Nam - như Bác Hồ từng nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

Thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng. Ở mỗi thời kỳ, thanh niên đều khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng ý chí, bản lĩnh cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) luôn được quan tâm chú trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của ĐVTN, góp phần tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, một trong những trọng tâm mà các thế lực thù địch hướng đến hiện nay là tấn công, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong chặng đường 75 năm xây dựng, trưởng thành, Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là trung tâm quốc gia về: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học lý luận và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt hai cuốn sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm “Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời” của Tiến sĩ Trần Viết Hoàn và “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư Đặng Xuân Kỳ chủ biên.

Sáng 16/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ 35 Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ; tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Trong cơ quan, đơn vị, cũng như xã hội thường có những người bất đắc chí, không được toại nguyện theo nhu cầu bản thân, từ đó sinh ra trạng thái buồn chán, bất mãn, luôn nhìn đời bằng lăng kính xám màu.

Chiều 6/1, Thành ủy Phủ Lý tổ chức khai giảng lớp nhận thức về Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cho 96 quần chúng ưu tú ở các chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 52 thanh niên ưu tú chuẩn bị tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024.

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng thành phố Phú Lý văn minh, giàu mạnh, thời gian qua, cấp ủy, cơ quan tuyên giáo các cấp của thành phố luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác tuyên giáo. Qua đó, góp phần giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên (CBĐV), các tầng lớp nhân dân vào chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết… của Đảng là khâu đầu tiên và là khâu rất quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mặc dù có vai trò quan trọng và luôn được cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) quan tâm coi trọng nhưng vì nhiều lý do nên công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết… của Đảng thời gian gần đây vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Trao đổi cùng phóng viên Báo Hà Nam về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Văn Đúng (nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam) cho rằng: Học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết… của Đảng, dù được tổ chức theo hình thức nào cũng phải luôn bảo đảm sự nghiêm túc, đúng quy định và phải coi trọng chất lượng, hiệu quả.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, có tác động trực tiếp đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện. Từ nhận thức sâu sắc trên, thời gian qua Công an thị xã Duy Tiên luôn tích cực phát huy vai trò tiên phong, mũi nhọn trong thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 35 (ngày 22/10/2018) của Bộ Chính trị, qua đó thiết thực góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chiều 27/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh đã diễn ra hội nghị sơ kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của BCĐ 35 tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐ 35 tỉnh; các thành viên BCĐ, Tổ thư ký, giúp việc BCĐ 35 tỉnh; Trưởng BCĐ 35 các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Trong giai đoạn hiện nay của cách mạng Việt Nam, một trong những nhân tố cốt lõi để bảo vệ vững chắc Tổ quốc là xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Hội thảo Lý luận lần thứ X giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm của hai Đảng về sự lãnh đạo phát triển văn hóa, con người theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.