Nông thôn mới

Vai trò của hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM  kiểu mẫu là 1 trong 3 phong trào trọng tâm của công tác hội và phong trào nông dân. Để phong trào đạt hiệu quả, thời gian qua, các cấp hội nông dân (HND) trong tỉnh đã triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các địa phương.

Năm 2020, xã Mộc Bắc (thị xã Duy Tiên) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Từ kết quả đạt được, cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế và đời sống của người dân trong xã được nâng lên rõ rệt. Đây là điều kiện để Mộc Bắc triển khai chuyển đổi số trong xây dựng NTM.

Năm 2021, xã Liên Sơn được Huyện ủy, UBND huyện Kim Bảng chọn để tổ chức xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Xác định được nhiệm vụ quan trọng này, ngay từ đầu năm Đảng ủy, UBND xã cùng với hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, rà soát từng chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 

Trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí số 10 về thu nhập được đánh giá là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Bởi khi làm tốt tiêu chí này sẽ tạo “đòn bẩy” để hoàn thành, nâng “chất” nhiều tiêu chí khác. Xác định rõ điều đó nên sau khi về đích NTM, các địa phương trong tỉnh vẫn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng tiêu chí thu nhập và xem đây là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu. 

Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã gắn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) với việc triển khai các biện pháp bảo đảm VSMT, tiến hành thu gom và xử lý rác thải theo đúng quy định, góp phần hạn chế các nguy cơ gây lây lan dịch bệnh, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây nhiễm từ các nguồn rác thải.

Thu nhập là chỉ tiêu quan trọng và khó đạt của nhóm tiêu chí sản xuất - thu nhập - hộ nghèo trong xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Khó là bởi nguồn lực, điều kiện để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân ở nhiều địa phương còn hạn chế, trong khi yêu cầu để đạt chỉ tiêu thu nhập cao hơn nhiều so với xã chuẩn NTM.

Vũ Bản (Bình Lục) là 1 trong 7 xã của tỉnh đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2021. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, thời gian qua, Công đoàn xã Vũ Bản đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với phát triển đô thị đã và đang tạo nhiều thuận lợi để thị xã Duy Tiên đẩy nhanh lộ trình và hoàn thành sớm các mục tiêu xây dựng NTM. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thị xã Duy Tiên đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi cần có giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác quy hoạch có vai trò rất quan trọng, là tiền đề để triển khai thực hiện các tiêu chí khác. Sau nhiều năm xây dựng NTM đã có sự thay đổi tác động đến quy hoạch NTM. Nhiều xã đã rà soát lại đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cập nhật và bổ sung vào quy hoạch NTM cho phù hợp với quy hoạch cấp huyện và quy hoạch chuyên ngành của cấp trên.

Mặc dù là xã về đích nông thôn mới (NTM) thuộc tốp cuối và là một trong những xã khó khăn của huyện Thanh Liêm nhưng với sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, thời gian qua, xã Liêm Túc vẫn đạt được nhiều dấu ấn trong việc duy trì, nâng “chất” các tiêu chí đã đạt. Qua đó đã tạo nên sự thay đổi sâu sắc, cơ bản, toàn diện về kinh tế - xã hội, chất lượng cuộc sống, môi trường trên địa bàn. 

Đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2017, cuối năm 2018 xã Liêm Phong được UBND huyện Thanh Liêm chọn là xã làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu của huyện. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt, đồng thời tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các nhóm tiêu chí NTM kiểu mẫu, đến thời điểm này Liêm Phong đã “cán đích” xã NTM kiểu mẫu.

Xã Liêm Cần (Thanh Liêm) định hướng về đích nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2023. Để đạt mục tiêu đề ra, Liêm Cần xác định, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là yếu tố then chốt. Trong đó, xã chú trọng phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hoá các ngành nghề nhằm giải quyết tốt vấn đề về việc làm cho nhiều đối tượng lao động nông thôn. 

Giữ chuẩn đối với xã nông thôn mới (NTM) là cơ sở để xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Thực tế cho thấy, sau nhiều năm đạt chuẩn xã NTM, hầu hết các xã đều phải tiếp tục đầu tư để giữ chuẩn, có tiêu chí đạt được ngay, nhưng cũng có tiêu chí cần thêm nhiều nguồn lực.

Chiều 20/4, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh đã họp, thảo luận, xét và bỏ phiếu đề nghị công nhận xã 3 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020, gồm: Thi Sơn, Thanh Sơn (Kim Bảng), Nhân Bình (huyện Lý Nhân). Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thành viên hội đồng thẩm định, lãnh đạo các địa phương có liên quan.

Môi trường là một trong 4 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu và là tiêu chí khó, phức tạp với 6 tiêu chí thành phần. Rất khó thực hiện và rất dễ “tụt dốc”, bởi vậy, giữ vững tiêu chí môi trường đang được coi là một trong những nhiệm vụ khó đặt ra với những xã đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để tháo gỡ khó khăn này, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Khê (Lý Nhân) đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp qua đó nâng cao nhận thức, ý thức, thay đổi thói quen, hành vi của toàn dân trong việc lựa chọn cách ứng xử đúng mức và tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Chiều 12/3, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) để thảo luận và bỏ phiếu cho xã Thanh Nguyên và Liêm Phong (huyện Thanh Liêm) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 đã đi hết chặng đường 10 năm, để lại những dấu ấn phát triển đậm nét trên nhiều lĩnh vực. 10 năm xây dựng đã tạo nên một nông thôn mới với nhiều thay đổi, không chỉ đẹp về diện mà còn mới về chất, tạo nên những miền quê đáng sống.

Sáng 5/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức và phân công  nhiệm vụ phục vụ Lễ công bố và đón Bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)” được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 2015 trên cơ sở kế thừa 2 CVĐ lớn là “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và CVĐ “Ngày vì người nghèo”. Thông qua CVĐ, tinh thần đoàn kết, chủ động, tự quản, sáng tạo của nhân dân ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Chiều 21/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) để thảo luận và bỏ phiếu đề nghị công nhận 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.