Ngoài những ưu tiên về cơ chế, chính sách, nguồn vốn đầu tư, thị xã Duy Tiên sẽ có nhiều thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ; qui hoạch, xây dựng và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại…

Thị xã Duy Tiên đang đổi mới từng ngày. Ảnh: Trương Dũng

Không chỉ có ưu thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên- xã hội, là huyện đầu tiên của tỉnh Hà Nam được công nhận huyện nông thôn mới, Duy Tiên còn là địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp chiếm tới hơn 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả tỉnh; có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất và có số thu ngân sách đứng đầu tỉnh. Đó chính là nội lực quan trọng để Duy Tiên xây dựng và phát triển xứng tầm là đô thị văn minh, hiện đại; là động lực góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển của tỉnh Hà Nam trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, đứng trước những vận hội, những thời cơ lớn, thách thức đặt ra đối với thị xã Duy Tiên cũng không phải là nhỏ.

Tốc độ phát triển kinh tế tăng mạnh, tốc độ đô thị hóa nhanh tất yếu sẽ tạo ra những áp lực về quy hoạch, đất đai, lao động, việc làm, an ninh trật tự và đặc biệt là vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường. Thực tế, điều này đã có ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của một bộ phận người dân ở các địa phương có nhiều diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi cho mục đích phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ và qui hoạch đô thị trong nhiều năm qua. Vì vậy, phát biểu tại sự kiện công bố Quyết định huyện Duy Tiên trở thành thị xã Duy Tiên tối 11/1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Muốn phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, thị xã Duy Tiên cần rà soát bổ sung qui hoạch về xây dựng, phát triển đô thị; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền đô thị. Cùng với đó, thị xã cũng cần tập trung chỉnh trang đô thị; đầu tư xây dựng đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm… Đặc biệt, phải lắng nghe ý kiến của nhân dân và kịp thời giải quyết những bức xúc của người dân ngay từ cơ sở trên nguyên tắc: tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch.

Một chính quyền liêm chính, vì dân sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để vượt qua những thách thức, tận dụng thời cơ để phát triển bền vững.

Minh Thu