Công đoàn tham gia đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Từ đó, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công ty TNHH DAC VN (huyện Bình Lục) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất lều trại và gia công cơ khí, xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Bên cạnh đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, công ty luôn chú trọng thực hiện QCDC tại nơi làm việc; thường xuyên sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể phù hợp với tình hình thực tế.

Chủ tịch công đoàn công ty Nguyễn Thị Huế cho biết: QCDC tại nơi làm việc nếu được thực hiện nghiêm túc, bài bản và có thiện chí sẽ mang lại nhiều lợi ích trong việc ổn định sản xuất. Công ty thường xuyên tổ chức hội nghị NLĐ vào tháng 3 hằng năm để thông tin kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm tới và bàn bạc, thảo luận đi đến thống nhất các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ như mức lương cơ bản, quy chế nâng lương, thưởng; kế hoạch công tác an toàn vệ sinh lao động; quy định về thời gian tăng ca… Lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất tại xưởng và lắng nghe ý kiến của NLĐ nên mọi vấn đề phát sinh cũng như nguyện vọng chính đáng của NLĐ đều được giải quyết kịp thời. Mối quan hệ lao động tại đơn vị nhờ đó luôn hài hòa, ổn định. Nhằm mở rộng quy mô sản xuất, công ty hiện có nhu cầu tuyển dụng khoảng 40 công nhân may có tay nghề, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực may lều trại, ba lô, túi xách, áo jacket.

Nhờ thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ, điều kiện làm việc, chế độ, chính sách cho người lao động tại Công ty TNHH DAC VN (Bình Lục) ngày càng được cải thiện.

Để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho NLĐ, công đoàn công ty luôn tích cực tham gia trong việc xây dựng thang, bảng lương, nội quy, quy chế lao động, quy chế chi tiêu nội bộ… Hiện nay, Công ty TNHH DAC VN có gần 400 lao động, thu nhập bình quân đạt hơn 8 triệu đồng/tháng. Môi trường, điều kiện làm việc không ngừng được cải thiện; từ khu vực sản xuất đến nhà ăn đều được lắp đặt hệ thống điều hòa hai chiều. NLĐ được khám sức khỏe tổng quát, chuyên sâu 1 lần/năm; được hỗ trợ bữa ăn ca trị giá 30.000 đồng/bữa; được thưởng dịp lễ 30/4 và Tết Dương lịch 500.000 đồng/người; nghỉ mát 1 - 2 triệu đồng/người/năm tùy theo tình hình sản xuất; Tết Nguyên đán được thưởng 1 tháng lương theo hợp đồng lao động (bao gồm lương cơ bản và các phụ cấp); thưởng chuyên cần 600.000 đồng/tháng, thưởng cống hiến 300.000 đồng/tháng. Khi NLĐ kết hôn, được công đoàn và công ty mừng cưới 1 triệu đồng/người và nghỉ 3 ngày vẫn hưởng lương. Với lao động nữ sinh con, ngoài hưởng chế độ thai sản theo quy định, công đoàn và công ty thăm hỏi 1 triệu đồng/người; các chế độ cho lao động nữ được thực hiện theo đúng quy định. Mỗi dịp sinh nhật hay các ngày lễ 8/3, 20/10, ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, công đoàn đều có quà dành cho đoàn viên và con của NLĐ… Nhờ đó, tăng cường sự gắn kết, tin tưởng giữa NLĐ với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Để thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bình Lục chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai các quy định của pháp luật về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc. Các CĐCS đã phát huy tính chủ động, tích cực tham gia với chính quyền đồng cấp trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, nội quy lao động, thang lương, bảng lương, các quy chế nội bộ thuộc đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến NLĐ. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ, đại diện Ban Chấp hành CĐCS cũng tham gia các hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng xét kỷ luật, nâng lương…

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/11/2022, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về dân chủ nói chung, dân chủ ở cơ sở nói riêng, từ đó góp phần hoàn thiện các thiết chế về dân chủ. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, LĐLĐ tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đến cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ CĐCS. Qua đó, giúp cán bộ công đoàn nắm bắt kịp thời, hiểu đúng, đầy đủ và tham gia thực hiện hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong tham gia thực hiện luật, góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại nơi làm việc; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Văn Hà cho biết: Xây dựng và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh đã được các cấp công đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, ngay từ quý IV hằng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng, ban hành hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị NLĐ. Trên cơ sở chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tham mưu với cấp ủy và phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng Hướng dẫn liên tịch và các văn bản chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị NLĐ.

Kết quả, hằng năm có 100% CĐCS khối hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị NLĐ đạt 85% - 91%. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, công tác an toàn vệ sinh lao động; việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, tích cực hướng dẫn các CĐCS trong doanh nghiệp đàm phán, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ.

Thông qua các hoạt động của công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ cơ bản được bảo đảm; quan hệ lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cải thiện. Đoàn viên, NLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng bền vững.

Hoàng Hải

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy