Những đóng góp tích cực của báo chí Hà Nam

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện có 2 cơ quan báo chí của tỉnh là Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) tỉnh và một số cơ quan thường trú báo trung ương. Hội Nhà báo tỉnh hiện có 119 hội viên. Những năm qua, các cơ quan báo chí của tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sự phát triển chung.

Các cơ quan báo chí của tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các mặt của đời sống xã hội, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh…

Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Báo Hà Nam tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta thực sự trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; học tập, nghiên cứu cuốn sách: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;... Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập, làm theo Bác; Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023, năm 2024-2025; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh xúc tiến đầu tư tại một số nước châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc...

Phóng viên Đài PT&TH Hà Nam phỏng vấn đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thực hiện kế hoạch của Ban Biên tập và căn cứ tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, các phòng chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cả diện rộng lẫn chiều sâu toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; các hoạt động tổ chức cho nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh; các lễ hội lớn đầu Xuân... Các vấn đề: chuẩn bị cho việc sáp nhập xã, phường; công tác tiếp dân, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, gây bức xúc dư luận cũng được quan tâm thông tin. Bên cạnh đó đẩy mạnh quảng bá về lịch sử, văn hóa, hình ảnh mảnh đất, con người Hà Nam; bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục, y tế, xây dựng xã, huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với phát triển và xây dựng đô thị văn minh;…

Các ấn phẩm không để xảy ra sai sót về tư tưởng chính trị, bảo đảm yêu cầu thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Năm 2023 Báo Hà Nam hoàn thành việc xuất bản 312 số báo in, trong đó, có 6 số báo đặc biệt nhân các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh. Báo Hà Nam điện tử hoạt động ổn định, an toàn, không có tình trạng nghẽn mạng, loát trang chậm; duy trì đều các chuyên trang, chuyên mục, cập nhật thông tin trong tỉnh, trong nước và quốc tế 24/24h và mở thêm một số chuyên mục. Báo điện tử đã xuất bản hơn 6.750 tin, bài; khai thác, đăng tải tin, bài trên báo in; phối hợp sản xuất 150 tin, bài, phóng sự truyền hình, chương trình điểm tin tuần cho chuyên mục Truyền hình Intenet; 24 video clips; 44 thư viện ảnh; thiết kế 72 Infographic; 36 bài cho chuyên mục Emagazine… Bình quân: Báo Hà Nam điện tử có 60 - 65 nghìn lượt truy cập/ngày. 6 tháng đầu năm 2024, báo in phát hành 155 số, trong đó có 120 số thường kỳ, 23 số cuối tuần, 6 số hằng tháng, 6 số đặc biệt. Báo Hà Nam điện tử đạt mức bình quân hơn 100 nghìn người xem/ngày.

Đài PT&TH tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua “Cán bộ viên chức, người lao động Đài PT&TH Hà Nam thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”; “Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động một sáng kiến hiệu quả”, góp phần nâng cao chất lượng trong sản xuất, phát sóng chương trình PT&TH, Trang thông tin điện tử, đồng thời phát huy trí tuệ, tính sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình, xây dựng các chuyên mục mới với nội dung ngày càng phong phú, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân.

Năm 2023, Đài PT&TH tỉnh tổ chức thực hiện 13 chương trình trực tiếp, trên 5.400 tin, gần 1.000 phóng sự, bài phản ánh; sản xuất trên 250 phóng sự chuyên đề, 60 chuyên mục; khai thác biên tập 160 chương trình; thực hiện trên 350 Bản tin thể thao; hơn 300 chương trình giải trí. 6 tháng đầu năm tổ chức sản xuất 02 chương trình PT&TH trực tiếp, Online; Thực hiện trên 2.700 tin, bài, trong đó có trên 2.420 tin và gần 280 phóng sự, bài phản ánh. Sản xuất trên 200 chuyên mục, chuyên đề.

 Chương trình phát thanh, duy trì thời lượng chương trình tự sản xuất 3,5h/ngày. Năm 2023 đã sản xuất 1.080 chương trình Thời sự trong tỉnh với khoảng trên 10.000 tin, hơn 1.000 bài. Các chuyên mục, chuyên đề, mục, bản tin được duy trì đều đặn, phát sóng 480 chuyên mục, trên 1.000 mục, 104 bản tin. 6 tháng đầu năm 2024, đã sản xuất 547 chương trình thời sự  trong tỉnh với khoảng trên 5.000 tin, gần 500 bài, sản xuất 240 số các chuyên đề, chuyên mục; trên 500 số các mục, bản tin. Đặc biệt duy trì đều đặn mỗi tháng 8 chương trình trực tiếp. Mở mới Chương trình phát thanh có hình “Hà Nam cuối tuần” thu hút trên 10 nghìn người theo dõi và trên 300 tương tác, bình luận; mục “Địa danh và Du lịch” giới thiệu, quảng bá các khu du lịch; các địa danh, thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn Hà Nam. Chương trình được thực hiện theo fomart mới, trẻ trung, tạo sức hấp dẫn với thính giả.

Với những nỗ lực tích cực, chất lượng thông tin tuyên truyền, hoạt động báo chí ở các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng cao. Báo Hà Nam nhiều lần được trao giải tại Hội Báo Xuân toàn quốc, một số tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo, đoạt giải tại Giải Báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng (Búa Liềm Vàng), Giải Báo chí Quốc gia. Đài PT&TH tỉnh có nhiều tác phẩm được trao giải tại Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn quốc, vòng sơ khảo Giải Búa Liềm Vàng cấp tỉnh.

Với những nỗ lực tích cực, các cơ quan báo chí của tỉnh luôn được đánh giá cao, đóng góp tích cực trong sự phát triển chung của tỉnh, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ động viên nhân dân tiếp tục đồng hành, đồng thuận, chia sẻ và ủng hộ những chủ trương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, mở rộng và hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần xây dựng, phát triển Hà Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đỗ Hồng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy