Địa chí huyện Bình Lục: Cán bộ lãnh đạo quản lý

Phần thứ hai – Lịch sử chống ngoại xâm. Chương VIII: Cán bộ lãnh đạo quản lý

CHƯƠNG VIII: CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

I. CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP THỨ BỘ TRƯỞNG QUÊ HƯƠNG BÌNH LỤC

TRẦN QUỐC HƯƠNG

Ông Trần Quốc Hương, quê quán: Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam.

Nhà tình báo chiến lược

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

NGUYỄN VĂN KHA

Ông Nguyễn Văn Kha, quê quán: Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Điện than, Bộ trưởng Bộ Cơ khí luyện kim,

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

NGUYỄN TRỌNG NHÂN

Ông Nguyễn Trọng Nhân, quê quán: Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế.

NGUYỄN BÌNH GIANG

Ông Nguyễn Bình Giang, quê quán: Đinh Xá, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban bảo vệ nội bộ Trung ương.

NGUYỄN MINH QUANG

Ông Nguyễn Minh Quang, quê quán: Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng.

VŨ ĐÌNH HÒE

Ông Vũ Đình Hòe, quê quán: An Nội, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

TRẦN HỒNG HÀ

Ông Trần Hồng Hà, quê quán: Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan Trung ương.

VĂN TẤT THU

Ông Văn Tất Thu, quê quán: An Lão, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

NGUYỄN THẾ PHƯƠNG

Ông Nguyễn Thế Phương, quê quán: Vị Hạ, Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

PHẠM BÁ THỊNH

(Thịnh Giang)

Ông Phạm Bá Thịnh, quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên: Phó Tổng biên tập báo Nhân dân.

II. CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP TỈNH CÓ CHỨC DANH THƯỜNG TRỰC, THƯỜNG VỤ, LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUÊ HƯƠNG BÌNH LỤC

1. BÍ THƯ TỈNH ỦY

TRẦN TỬ BÌNH

Ông Trần Tử Bình, quê quán: Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

TRẦN XUÂN LỘC

Ông Trần Xuân Lộc, quê quán: Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

2. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

PHAN HƯNG

Ông Phan Hưng, quê quán: Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến – Hành chính tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Hà.

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Ông Nguyễn Xuân Đông, quê quán: Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam.

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

3. PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

PHẠM NGỌC THIỆN

Ông Phạm Ngọc Thiện, quê quán: La Sơn, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

NGUYỄN MINH QUANG

Ông Nguyễn Minh Quang, quê quán: Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam.

4. ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VÀ PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

NGUYỄN TRUNG KIỂU

Ông Nguyễn Trung Kiểu, quê quán: Mỹ Thọ, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam Ninh.

LÊ TRỌNG THỊ

Ông Lê Trọng Thi, quê quán: An Ninh, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Hà.

PHẠM BÁ NGỌC

Ông Phạm Bá Ngọc, quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

TRẦN VĂN TÂM

Ông Trần Văn Tâm, quê quán: Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam.

TRẦN ANH TÀI

Ông Trần Anh Tài, quê quán: Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên: Ủy viên Ban Thường vụ Tinh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam.

LÃ THẾ MẪN

Ông Lã Thế Mẫn, quê quán: Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

BÙI VĂN HÙNG

Ông Bùi Văn Hùng, quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

NGUYỄN TRÍ NGỌC

Ông Nguyễn Trí Ngọc, quê quán: Đinh Xá, Bình Lục, Hà Nam.

Nguyên: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

III. DANH SÁCH BÍ THƯ BAN CÁN SỰ VÀ BÍ THƯ HUYỆN ỦY BÌNH LỤC QUA CÁC THỜI KỲ (sắp xếp theo thứ tự thời gian)

1. Ngô Gia Bẩy (Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam)

2. Trần Tử Bình (Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam)

3. Lê Hiền (còn có tên Nguyễn Đăng Khoa) | An Mỹ, Bình Lục, Hà Nam

4. Phạm Sĩ Phú (còn có tên Minh Phú) |Trịnh Xá, Bình Lục, Hà Nam

5. Lê Thị Chân Phương

6. Trần Tấn

7. Trần Ngai

8. Lê Hoàng

9. Bùi Phan Kỳ (còn có tên Hùng)

10. Nguyễn Bá Ương (Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam)

11. Trần Minh Chúng (Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam)

12. Chu Mạnh Phồn (Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam)

13. Tạ Hồng Thanh (Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam)

14. Nguyễn Văn Ngạn (Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam)

15. Bùi Truy

16. Trần Văn Thai

17. Nguyễn Anh Tuấn (Liêm Tiết, Thanh Liêm, Hà Nam)

18. Nguyễn Bá Trừ (Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam)

19. Đỗ Văn Tuyên (Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam)

20. Nguyễn Anh Tuấn (Liêm Tiết, Thanh Liêm, Hà Nam)

21. Nguyễn Trung Kiểu (Mỹ Thọ, Bình Lục, Hà Nam)

22. Đặng Văn Ngự (La Sơn, Bình Lục, Hà Nam)

23. Nguyễn Hữu Khải (Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam)

24. Nguyễn Xuân Chủng (An Lão, Bình Lục, Hà Nam)

25. Đỗ Mạnh Trụ (Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định)

26. Bùi Xuân Hòa (Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam)

27. Lê Trọng Thi (An Ninh, Bình Lục, Hà Nam)

28. Phạm Bá Ngọc (Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam)

29. Vũ Trùng Vương (An Đổ, Bình Lục, Hà Nam)

30. Trần Anh Tài (Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam)

31. Trần Trung Kỳ (Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam)

32. Nguyễn Xuân Đông (Tiêu Động Bình Lục, Hà Nam)

33. Bùi Văn Hùng (Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam)

34. Lã Quốc Toản (Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam)

35. Lê Hồng Quân (Đức Trường, Đức Thọ, Hà Tĩnh)

36. Đặng Thanh Sơn (Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam)

IV. DANH SÁCH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LỤC QUA CÁC THỜI KỲ (sắp xếp theo thứ tự thời gian)

1. Phạm Sĩ Phú (còn có tên Minh Phú) | Trịnh Xá, Bình Lục, Hà Nam

2. Đặng Văn Huy (An Mỹ, Bình Lục, Hà Nam)

3. Ông Quân

4. Vương Trọng Chính (còn có tên Nguyễn Tử Văn)

5. Trần Hùng (Mỹ Thọ, Bình Lục, Hà Nam)

6. Nguyễn Viết Dong (Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam)

7. Trần Văn Thai

8. Đào Đình Lẫm (Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam)

9. Phạm Hữu Bật (Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam)

10. Đặng Văn Ngự (La Sơn, Bình Lục, Hà Nam)

11. Nguyễn Văn Ty (Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam)

12.  Nguyễn Xuân Chủng (An Lão, Bình Lục, Hà Nam)

13. Lê Gia Thủ (Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam)

14. Đỗ Mạnh Trụ (Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định)

15. Lê Trọng Thi (An Ninh, Bình Lục, Hà Nam)

16. Phạm Bá Ngọc (Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam)

17. Trần Tất Tiệp (Mỹ Thành, Mỹ Lộc, Nam Định)

18. Trần Xuân Lộc (Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam)

19. Trần Anh Tài (Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam)

20. Trần Trung Kỳ (Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam)

21. Bùi Văn Hùng (Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam)

22. Lã Quốc Toản (Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam)

23. Trần Văn Sơn (Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam)

24. Trần Xuân Dũng (Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam)

V. DANH SÁCH PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY QUA CÁC THỜI KỲ (sắp xếp theo thứ tự thời gian)

1. Trần Tấn

2. Vũ Minh (Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam)

3. Ông Hiền

4. Ông Hòe

5. Phạm Văn Chương (Phù Vân, Kim Bảng, Hà Nam)

6. Ông Cầm

7. Bùi Văn Quất (Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam)

8. Nguyễn Văn Tấn (Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam)

9. Trần Văn Thuần (Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam)

10. Trần Thành Định (Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam)

11. Lê Anh Tuấn (An Ninh, Bình Lục, Hà Nam)

Địa chí Huyện Bình Lục

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.