Chuyên đề

LLVT huyện Bình Lục thực hiện tốt nhiệm vụ QP, QSĐP

Năm 2023 được đánh giá là một năm đạt nhiều kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bình Lục trong thực hiện nhiệm vụ. Có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ Quân sự huyện đã ban hành nghị quyết lãnh đạo toàn diện các hoạt động công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), triển khai đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó chú trọng các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) nhằm xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, thời gian qua, xã Đồng Du, huyện Bình Lục đã triển khai, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó góp phần bảo đảm giữ vững ANTT, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung về xây dựng NTM nâng cao.

Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục đã quán triệt, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở, đồng thời chỉ đạo đảng bộ các xã, thị trấn, các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Sáng 18/1, UBND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) của Chính phủ, đồng thời, đưa các ứng dụng, tiện ích của Đề án vào đời sống một cách thiết thực, nhanh chóng, thuận lợi, góp phần nâng cao nhận thức và sự đồng tình ủng hộ của người dân, Tổ công tác Đề án 06 huyện Bình Lục đã triển khai xây dựng các mô hình điểm bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Sáng ngày 16/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bình Lục tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Thường trực Huyện ủy Bình Lục; các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện khóa X; các chủ tịch CĐCS trực thuộc.

Trong giai đoạn từ năm 2021- 2025 ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đã tập trung đầu tư thực hiện một số dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương trên điạ bàn huyện Bình Lục với tổng kinh phí 384 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu tiên xây dựng kênh tưới, tiêu quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp kết hợp phát triển hạ tầng giao thông. Cụ thể, kênh Tân Hòa được đầu tư 170 tỷ đồng; kênh Chính Tây 92 tỷ đồng; kênh CG5 là 122 tỷ đồng. Hiện nay, các công trình được nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Thời gian qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của Bình Lục thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra giám sát (KTGS), đặc biệt là KTGS kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Qua đó, phát huy vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

Thẩm tra là nhiệm vụ quan trọng của các ban HĐND huyện. Thẩm tra, đánh giá các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo các nghị quyết nhằm xem xét tính chính xác, tính hợp lý, hợp pháp, tính khả thi của các vấn đề trong báo cáo của UBND huyện, các ngành tư pháp trình HĐND huyện. Đây là cơ sở giúp Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện có thêm thông tin, thấy được những vấn đề cần tập trung gợi ý, thảo luận và quyết định, góp phần bảo đảm cho nghị quyết của HĐND huyện phát huy được tính hiệu lực, hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Theo tổng hợp của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Lục, ước thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn năm 2023 đạt 106% dự toán, trong đó một số khoản thu đạt cao như: Thu tiền sử dụng đất ước được hơn 300 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được giao; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 120% kế hoạch được giao; thuế thu nhập cá nhân ước hoàn thành 100% kế hoạch.

Huyện Bình Lục được xác định là địa phương trọng điểm nông nghiệp của tỉnh. Các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) trong huyện được xác định đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các dịch vụ, gồm cả dịch vụ thiết yếu và dịch vụ thỏa thuận được Bình Lục đặc biệt quan tâm. Đến nay, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã thay đổi căn bản theo hướng hàng hóa, tập trung, tạo sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động hiệu quả của các HTXDVNN.

Những năm qua, Hội Nông dân (HND) huyện Bình Lục quan tâm đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ cung ứng thiết bị vật tư nông nghiệp, hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nghề, cho vay vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất… Các hoạt động này đã giúp hội viên nông dân có điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ (HPN) huyện Bình Lục luôn chú trọng duy trì, nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo” có nội dung phù hợp với đời sống cộng động dân cư, nhất là nội dung về xây dựng cảnh quan, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Qua đó, không chỉ giúp cán bộ, hội viên phụ nữ (CBHVPN) thực hiện tốt phong trào thi đua (PTTĐ), xây dựng gia đình hạnh phúc mà còn góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương hoàn thành tiêu chí về vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Chúng tôi về thăm mô hình câu lạc bộ “Trồng bưởi” của Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Nội 2, xã Đồng Du, huyện Bình Lục đúng vào thời điểm người trồng đang thu hoạch lứa bưởi Diễn cuối năm. So với vài năm trước, giá bưởi Diễn giờ thấp hơn, nhưng so với cấy lúa, giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác vẫn cao hơn nhiều.

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bình Lục đã đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Qua phong trào đã khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị ngay tại cơ sở, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Bắt đầu được trồng thử nghiệm từ năm 2006, nhưng phải đến năm 2018 cúc kim cương mới được nhiều hộ dân ở miền Cát Lại, xã Bình Nghĩa, Bình Lục (chủ yếu ở thôn 1, thôn 2) lựa chọn ươm trồng. Cúc kim cương hoa đẹp, cánh dài, cứng, mầu vàng óng (hoặc trắng muốt), được thị trường ưa chuộng, giá bán hoa cúc kim cương cao hơn từ 300-500 đồng/bông, đem lại giá trị kinh tế cao, giúp người trồng hoa ở Bình Nghĩa nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình.

Xác định xây dựng trường học không khói thuốc lá chính là tạo môi trường học tập và làm việc trong lành, giúp ngăn ngừa tình trạng hút thuốc trong học sinh, thời gian qua, cán bộ, giáo viên và học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Bình Lục đã có nhiều việc làm tích cực, nỗ lực xây dựng trường học không khói thuốc.

Thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, sáng ngày 24/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bình Lục tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH đồ chơi Fook Ying Vina, trụ sở tại xã Trung Lương.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 19/5/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ (TM - DV), trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 12), Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục đã ban hành Chương trình hành động phát triển TM - DV trên địa bàn với nhiều giải pháp trọng tâm và phù hợp với thực tiễn. Nhờ vậy trong những năm gần đây, hoạt động TM - DV của huyện Bình Lục đã có nhiều khởi sắc, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

​​​​​​​Thời gian qua, cùng với chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, xã Trung Lương (Bình Lục) luôn đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, từ đó góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng khởi sắc.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.