Khơi nguồn sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững đất nước

Tiếp nối những sự kiện chính trị trọng đại trong năm mở đầu nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII tổ chức đúng ngày kỷ niệm 75 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2021) đã thêm một lần nữa khẳng định đường hướng nhất quán cùng quyết tâm, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân ta về khơi nguồn, nhân lên sức mạnh nội sinh từ văn hóa và con người Việt Nam trong lộ trình phát triển bền vững đất nước.

Khơi nguồn sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững đất nước
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nam. Ảnh: Trương Dũng

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục là sự thấu triệt sâu sắc lời khẳng định của Bác Hồ tại hội nghị lịch sử diễn ra vào thời điểm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới thành lập: "Chúng ta đem văn hoá lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và sáng tạo". Và quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức hội nghị đúng dịp kỷ niệm sự kiện có ý nghĩa lịch sử sâu sắc đó chính là lời khẳng định sự sáng suốt, đúng đắn thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong đường lối, chính sách phát triển văn hóa, con người Việt Nam của Đảng, Nhà nước ta trên chặng đường hơn bảy thập kỷ qua. Đồng thời, cổ vũ, tôn vinh những thành tựu lớn lao, rất đáng tự hào về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhất là những thành tựu đạt được qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, khẳng định giá trị văn hóa, con người chính là nền tảng, sức mạnh nội sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc hôm qua cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. 

Hội nghị quan trọng này còn là cuộc biểu dương lực lượng, nhân lên trách nhiệm cùng quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân ta về nỗ lực tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, đúng như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị, đó là khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII càng đậm sâu thêm ý nghĩa khi được tổ chức tại hội trường Diên Hồng của Tòa nhà Quốc hội- biểu tượng của sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc. Để rồi, từ đây thông điệp của “Hội nghị Diên Hồng” về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập tiếp tục lan tỏa đến khắp mọi miền Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân, tiếp nối nguồn sáng tinh thần chiếu rọi từ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII- nguồn sáng tinh thần về: “Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.