Duy Tiên chủ động, sẵn sàng cho việc sáp nhập xã

Cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, thời gian qua, thị xã Duy Tiên đã tích cực, chủ động trong xây dựng, chuẩn bị thực hiện đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025, trong đó có 2 đơn vị cấp xã là Mộc Nam và Mộc Bắc được sáp nhập thành 1 đơn vị hành chính mới.

Thực hiện đề án, cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã Duy Tiên đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch, phương án, đề án liên quan, trong đó tập trung thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên (CBĐV), các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ, từ đó thêm tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ việc thực hiện đề án.

Thị xã Duy Tiên có 16 ĐVHC gồm 9 phường, 7 xã (trong đó: 5 phường, xã loại 1 và 11 phường, xã loại 2). Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025, thị xã có 2 xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập, đó là sáp nhập xã Mộc Nam với xã Mộc Bắc thành đơn vị hành chính mới, dự kiến tên gọi là xã Mộc Hoàn. Sau sắp xếp, xã Mộc Hoàn mới có diện tích tự nhiên 15,43 km2, quy mô dân số trên 12.100 người (đạt trên 151% so với tiêu chuẩn).

Xác định, thời gian đầu, việc sáp nhập xã Mộc Nam (diện tích 5,5km2; quy mô dân số 5.113 người) vào xã Mộc Bắc (diện tích 9,93km2; quy mô dân số 7.016 người) cũng gặp phải không ít khó khăn, trăn trở bởi không phải CBĐV, người dân nào cũng đã nắm rõ và đồng thuận, ủng hộ. Chính vì vậy, để tạo đồng thuận trong thực hiện đề án sắp xếp ĐVHC, trước hết các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng của thị xã Duy Tiên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, của cấp ủy, chính quyền các cấp. Cùng với đó, tổ chức các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề của cấp ủy, chi bộ, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân.

Thị ủy, UBND thị xã Duy Tiên và đảng ủy, UBND các xã chỉ đạo tăng thời lượng tuyên truyền, cung cấp thông tin cụ thể của việc sáp nhập ĐVHC qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và tuyên truyền trực tiếp tại trụ sở làm việc xã, nhà văn hoá các thôn. Mặt khác, tăng cường nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng của CBĐV, nhân dân, giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo xã Mộc Bắc trao đổi với Bí thư Chi bộ thôn Dĩ Phố về việc nắm bắt tâm thư, nguyện vọng nhân dân khi thực hiện chủ trương sáp nhập xã.

Tại xã Mộc Nam, từ bao đời nay, người dân luôn có niềm tự hào riêng về làng nghề truyền thống dệt lụa Nha Xá và khu di tích đền Lảnh Giang. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến băn khoăn về tên gọi của ĐVHC mới (Mộc Hoàn), băn khoăn về khoảng cách di chuyển tới trụ sở làm việc của xã... Nắm rõ những băn khoăn, lo lắng của người dân, Đảng ủy, UBND xã Mộc Nam đã tích cực chỉ đạo MTTQ, các ban, đoàn thể, chi bộ, thôn xóm tăng cường tổ chức các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề để lắng nghe và trao đổi, giải thích trực tiếp những vấn đề CBĐV, nhân dân quan tâm.

Đồng chí Lê Quang Hải (Bí thư Chi bộ thôn Nha Xá, xã Mộc Nam) cho biết: Bám sát chỉ đạo của đảng ủy, chi ủy chi bộ đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên tới toàn thể CBĐV trong chi bộ cũng như nhân dân trong thôn. Tại các hội nghị chuyên đề của chi bộ, MTTQ, đoàn thể, chi ủy chủ động mời đại diện Đảng ủy, UBND xã cùng tham dự để lắng nghe, trả lời và tiếp thu những ý kiến, nguyện vọng của CBĐV, đoàn viên, hội viên, nhân dân. Do vậy, 100% CBĐV trong chi bộ đồng thuận, ủng hộ chủ trương sáp nhập. Thông qua CBĐV tuyên truyền lan tỏa tới nhân dân về những lợi ích thiết thực, lâu dài; đồng thời đưa ra những căn cứ thực tế giàu sức thuyết phục, ví như việc người dân nơi xa nhất ở Mộc Nam khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở xã sau khi sáp nhập cũng tương đương với người dân nơi xa nhất ở Mộc Bắc đến trụ sở của xã mới. Bên cạnh đó, mọi vấn đề liên quan đến y tế, giáo dục… đều được chỉ đạo, thực hiện bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân địa phương... Nhờ sự chủ động, tích cực trong thông tin, tuyên truyền, gặp gỡ, đối thoại của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể xã Mộc Nam nên hiện nay không những CBĐV mà người dân đều phấn khởi, đồng thuận và ủng hộ chủ trương sáp nhập xã.

Xác định việc lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã là khâu quan trọng cần ưu tiên triển khai trước trong lộ trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể các cấp của thị xã Duy Tiên luôn tập trung chỉ đạo, bám địa bàn, căn cứ tình hình, yêu cầu cụ thể tại cơ sở để hướng dẫn địa phương, ngành chức năng thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch. Với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị cùng việc triển khai thực hiện bài bản, chặt chẽ các phương pháp, cách làm phù hợp với điều kiện thực tiễn, nên cử tri của cả hai địa phương đều đồng thuận cao với việc sắp xếp ĐVHC cấp xã, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đồng ý với chủ trương sáp nhập đều đạt trên 98%.

Ông Tống Văn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Mộc Bắc cho biết: Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền cấp trên, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã Mộc Nam với xã Mộc Bắc thành một ĐVHC mới. Cùng với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách chung, cấp ủy, chính quyền địa phương đồng thời triển khai lấy ý kiến đối với toàn thể cử tri các thôn trên địa bàn với nội dung lấy ý kiến là: Sáp nhập xã Mộc Nam, xã Mộc Bắc để thành lập một ĐVHC mới; lấy tên ĐVHC mới là xã Mộc Hoàn... Việc lấy ý kiến được tổ chức theo địa bàn từng thôn và phiếu được phát tới từng hộ gia đình. Cùng với đó, tổ chức các hội nghị dân chủ rộng rãi để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Nơi nào còn nhiều ý kiến băn khoăn, vướng mắc, các đồng chí thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với CBĐV, nhân dân… Chính bởi vậy, đến thời điểm này, CBĐV, nhân dân xã Mộc Bắc đều đã đồng tình nhất trí rất cao. Địa phương đã sẵn sàng cho việc thực hiện sáp nhập.

Sắp xếp ĐVHC cấp xã là chủ trương thiết thực nhằm tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi ngân sách, tạo nguồn lực để phát triển cho mỗi địa phương. Hiện cấp ủy, chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể các cấp của thị xã Duy Tiên và 2 địa phương thực hiện sáp nhập đang tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát lộ trình để triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ. Các địa phương cũng đã chủ động xây dựng phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và cơ sở vật chất của xã.

Với sự đúng đắn, phù hợp về chủ trương, chính sách cùng sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ của CBĐV, nhân dân, chắc chắn việc sáp nhập 2 xã Mộc Nam, Mộc Bắc thành một ĐVHC mới sẽ là nền tảng quan trọng cho việc mở rộng các quy hoạch, tăng cường khả năng thu hút các dự án đầu tư, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, cải thiện, nâng cao đời sống người dân địa phương.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy