Đảng bộ Công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

Những năm qua, Đảng bộ Công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh luôn chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, góp phần tạo sự chuyển biến cả về chất và lượng.

Đảng bộ Công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh hiện có 4 chi bộ trực thuộc, 76 đảng viên. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ công ty đã xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện công tác phát triển đảng viên hằng năm và trong cả nhiệm kỳ. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả; quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác rà soát nguồn phát triển đảng viên để lựa chọn quần chúng ưu tú đưa vào danh sách đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ.

Kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Phòng Tổ chức, Kế toán, Phòng Kinh doanh (Đảng bộ Công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh).

Thực tế, hằng năm, Đảng ủy Công ty đã xây dựng chương trình, kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên. Đồng thời, rà soát đối tượng đảng, phát triển đảng viên trong năm. Trong đó, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công ty tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện quần chúng. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân lao động tham gia, qua đó kịp thời phát hiện thanh niên ưu tú để kèm cặp, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng. Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các bộ phận quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đoàn và phong trào thanh niên; tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, trưởng thành và tham gia có hiệu quả vào các phong trào lao động sản xuất.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Công ty đã giới thiệu 8 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp được 6 đảng viên (đạt 60% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ) đều là đoàn viên, thanh niên, với sức trẻ họ đã góp phần làm tăng thêm nguồn nhân lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Theo đánh giá, hầu hết số đảng viên mới đều có trình độ từ cao đẳng trở lên, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giúp công ty hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Trần Thị Loan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh cho biết: Việc phát triển đảng trong khu vực doanh nghiệp là hết sức cần thiết, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp phát triển hiệu quả, lành mạnh và bền vững, bảo đảm hài hoà lợi ích của doanh nghiệp, của Nhà nước và người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công ty tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong đơn vị bảo đảm số lượng và chất lượng.

Theo đó, để làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, rất nhiều giải pháp được Đảng ủy, lãnh đạo Công ty tiếp tục thực hiện đồng bộ. Được biết, hiện nguồn để bồi dưỡng phát triển đảng ở đơn vị không còn nhiều và chủ yếu tập trung vào tổ chức Đoàn thanh niên. Chính vì vậy, các cấp ủy Công ty tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, trưởng thành và tham gia có hiệu quả vào các phong trào lao động sản xuất. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng, lao động trong Công ty.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, Nghị quyết số 15- NQ/TU ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025… Đồng thời, phối, kết hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng, người lao động có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, để từ đó tạo nguồn phát triển đảng viên và các chi bộ đảng trong Công ty.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy