• Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh với những âm mưu chống phá dịp Đại hội Đảng các cấp
28/03/2020
Gần như thành quy luật, dịp Đại hội Đảng các cấp, các thế lực thù địch thường tập trung công kích, chống phá. Không chỉ từ các thế lực bên ngoài, còn phải nhận diện sự chống phá từ bên trong xuất phát từ các nhóm lợi ích cũng là một mối nguy hiểm không thể coi thường. Đấu tranh với các âm mưu thủ đoạn này là công việc quan trọng và cấp thiết.
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước
06:14 25/03/2020
Tư tưởng chủ yếu của đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta là: Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế nâng cao vị thế đất nước, vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phòng ngừa các chiêu trò lợi dụng hoạt động âm nhạc để xuyên tạc, chống phá đất nước
06:28 11/03/2020
Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, các thế lực thù địch sử dụng mọi chiêu trò chống phá Việt Nam trên nhiều phương diện với các thủ đoạn hết sức thâm độc, tinh vi; trong đó lợi dụng các hoạt động âm nhạc để tác động tiêu cực về tinh thần, tư tưởng đang được chúng coi là một trọng điểm.
Cảnh giác với những âm mưu lợi dụng vấn đề đất đai để chống phá
06:08 14/02/2020
Lợi dụng những khúc mắc chưa giải quyết xong trong việc thỏa thuận, đền bù giải phóng mặt bằng, các thế lực chống đối xuyên tạc, kích động những đối tượng có quyền lợi liên quan. Cần cảnh giác đấu tranh với những âm mưu và hành động chống phá này.
Luận điệu đòi "xoay trục" sự phát triển đất nước nhất định bị phá sản!
06:49 24/01/2020
Hiện nay các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, lợi dụng cả việc Đảng ta đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng và chế độ.
Không để bị lợi dụng vì vấn đề môi trường
05:45 17/01/2020
Cái gọi là “đấu tranh vì môi trường” gần đây được dựng lên như một cái cớ, như một vỏ bọc, “mượn” sự cố môi trường để tăng “tính thời sự” cho các hoạt động sai trái nhằm gây bất ổn trong đời sống chính trị, làm giảm sút lòng tin của người dân với đường lối lãnh đạo của Đảng, làm suy yếu hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước. Đây là những hành vi cần lên án và xử lý vi phạm trước pháp luật.
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều