Bảo tàng tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Năm 2023, Bảo tàng tỉnh được đánh giá là đơn vị sự nghiệp có các hoạt động nổi bật nhất của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL). Để đạt được kết quả đó, chi ủy chi bộ và lãnh đạo đơn vị đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Để triển khai thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ sở và chỉ tiêu nhiệm vụ, chương trình công tác được giao, ngay từ đầu năm 2023, Chi bộ Bảo tàng tỉnh đã tập trung thảo luận, xác định rõ mục tiêu để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trước hết, chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trọng tâm là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo niềm tin để cán bộ, đảng viên, quần chúng yên tâm công tác, phát huy năng lực sở trường, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ tập trung phổ biến quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực của ngành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc chọn nội dung sinh hoạt đều có sự bàn bạc, thống nhất trong cấp ủy trước khi đưa ra phổ biến tại buổi sinh hoạt chi bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên và dư luận xã hội, kịp thời cung cấp và định hướng thông tin để tạo sự thống nhất trong cấp ủy, trong chi bộ; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái nhân các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và của ngành.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày bảo vật quốc gia và cổ vật tiêu biểu lần thứ 2 năm 2023 do Bảo tàng tỉnh tổ chức. Ảnh: Bình Nguyên

Để thực hiện các quy định của Đảng về mở rộng dân chủ và thực hành dân chủ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chi ủy gợi mở, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên được trao đổi, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của chi bộ, thủ trưởng cơ quan và các đoàn thể. Đồng thời, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cũng phải nêu cao vai trò gương mẫu, đặc biệt trong việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quán triệt cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ngăn ngừa và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Với các giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năm 2023, Bảo tàng tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, đã hoàn thành tốt 12 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm và 6 nhiệm vụ đột xuất do tỉnh và Sở giao.

Cụ thể, Bảo tàng tỉnh đã tham mưu với Sở VH,TT&DL, UBND tỉnh tổ chức 3 cuộc khai quật khảo cổ học trên địa bàn tỉnh, 1 cuộc thám sát khảo cổ học và 1 cuộc điền dã khảo cổ học, 2 hội nghị báo cáo kết quả sơ bộ khai quật khảo cổ và tổ chức Hội thảo khoa học Thông báo phát hiện khảo cổ học toàn quốc lần thứ 58. Trong năm, Bảo tàng tỉnh cũng đã tổ chức 6 cuộc trưng bày triển lãm cố định và lưu động, đặc biệt là tổ chức Trưng bày bảo vật quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam lần thứ 2, quy tụ gần 30 nhà sưu tầm trong và ngoài tỉnh với gần 1.000 cổ vật tiêu biểu. Không chỉ thu hút các nhà nghiên cứu, sưu tầm, các cuộc trưng bày trên còn thu hút khoảng một vạn khách đến tham quan học tập, trong đó phần đông là học sinh phổ thông các cấp trên địa bàn tỉnh.

Về lĩnh vực di tích, trong năm 2023, Hà Nam có 2 bảo vật được công nhận là bảo vật quốc gia, 4 di tích được xếp hạng di tích quốc gia và 7 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Những kết quả này là động lực để cán bộ, đảng viên Bảo tàng tỉnh tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2024.

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy