Tuổi trẻ xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng. Ở mỗi thời kỳ, thanh niên đều khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng ý chí, bản lĩnh cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) luôn được quan tâm chú trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của ĐVTN, góp phần tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Giá trị của mạng xã hội tác động tích cực đến đoàn viên, thanh thiếu nhi là không thể phủ nhận. Nhưng tác động từ mặt trái của mạng xã hội cũng có nhiều điều đáng lo ngại. Với chủ trương thanh niên ở đâu, tổ chức Đoàn ở đó, Đoàn Trường THPT C Thanh Liêm đã tận dụng mạng xã hội thành kênh truyền thông quan trọng.

Bí thư Đoàn trường Dương Văn Tấn cho biết: Lượng ĐVTN hiện sử dụng mạng xã hội chiếm đa số nên nếu không có định hướng tư tưởng, lập trường vững vàng thì sẽ khó tránh khỏi việc tiếp cận, chia sẻ những thông tin sai trái. Thời gian qua, Đoàn trường linh hoạt, sáng tạo tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền về an toàn giao thông, giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn; ngày hội tình bạn và phòng chống bạo lực học đường, cuộc thi “Rung chuông vàng”… thu hút rất đông đoàn viên, học sinh tham gia, góp phần tạo dựng môi trường học tập thân thiện, gắn kết. Chúng tôi chú trọng tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục qua các hoạt động thực tế và cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác tất cả các thông tin về hoạt động của trường, của đoàn trên fanpage để ĐVTN có thể theo dõi, chia sẻ, từ đó lan tỏa lối sống, suy nghĩ tích cực, ứng xử văn hóa của thanh niên. Khi số lượng tin tốt tăng, số lượng tin xấu ắt sẽ giảm. Fanpage của Đoàn trường hiện có 2,9 nghìn lượt thích và 5,5 nghìn lượt theo dõi; là kênh thông tin tin cậy, được học sinh nhà trường thường xuyên cập nhật và chia sẻ.

Cách làm của Đoàn Trường THPT C Thanh Liêm cũng là giải pháp hiệu quả mà hệ thống đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện trong nhiều năm nay nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục của đoàn. Tỉnh đoàn duy trì hiệu quả fanpage “Sức trẻ Hà Nam”; 100% đoàn cấp huyện và tương đương, đoàn cơ sở đều đã thành lập và duy trì các fanpage, facebook để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng thông tin.

Tọa đàm “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” giúp ĐVTN ý thức rõ về vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội, từ đó không ngừng nỗ lực, rèn luyện, đóng góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Hải Yến

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam khẳng định: Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm là “Đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Tỉnh đoàn luôn xác định rõ việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nội dung công tác cơ bản, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và là việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức đoàn, cán bộ, ĐVTN. Do vậy, Tỉnh đoàn triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường “sức đề kháng” cho cán bộ, ĐVTN và nhân dân trước những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên mạng xã hội; quán triệt và thực hiện quan điểm gắn “xây” với “chống” trong công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Tổ chức đoàn các cấp đã tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN về nội dung cơ bản, giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động cung cấp, định hướng thông tin chính thống, tin tốt, chuyện đẹp cho ĐVTN, nhất là trên mạng xã hội. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu; hệ thống tổ chức, bộ máy thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường, củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả, thực chất. Triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn và chương trình đồng hành với thanh niên.

Tỉnh đoàn đã xây dựng và triển khai phần mềm Chatbox kết nối fanpage “Sức trẻ Hà Nam” với facebook cá nhân của các đồng chí cán bộ chuyên trách Đoàn cấp huyện và 109 bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận, các sự kiện nóng, các vấn đề nổi cộm của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn tỉnh, tiếp nhận các thông tin báo cáo 24/24h. Duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn, Đoàn cấp huyện và tương đương, câu lạc bộ “Lý luận trẻ”. Trong năm 2023, chỉ đạo đăng tải nhiều bài viết phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng, hệ thống trang thông tin của các cấp bộ đoàn...

Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030”, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng; giúp thanh, thiếu nhi chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin xấu độc, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tổ chức đoàn các cấp đã tích cực vận hành hiệu quả các trang cộng đồng trên mạng xã hội, triển khai ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” đến toàn thể cán bộ, ĐVTN. Phối hợp với Báo Hà Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thường xuyên đăng tải, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực để kết nối, tuyên truyền, định hướng thông tin chính thống tới đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh thực hiện tốt các cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, tuyên truyền về các quy tắc ứng xử văn minh trên không gian mạng…

Với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”, các cấp bộ đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN hướng đến mục tiêu không ngừng bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng, tinh thần cảnh giác để khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong thế hệ trẻ; luôn có thái độ, hành vi đúng đắn khi tham gia vào môi trường không gian mạng.

Tích cực phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thanh niên, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường để thanh niên được sống, học tập, làm việc trong môi trường lành mạnh, hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ các luồng thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; tích cực cống hiến sức trẻ cho cộng đồng, xã hội.

Ngoài ra, để việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng ngày một hiệu quả, mỗi cán bộ đoàn cần phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng khi tham gia mạng xã hội; đồng thời phải luôn theo dõi, giám sát và phản biện lại các luận điệu sai trái, mang tính chất thù địch. Mỗi ĐVTN cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong, cánh tay đắc lực và là niềm tin của Đảng.

Hoàng Hải

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy