Nâng cao chất lượng chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị có ý nghĩa rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là với công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Từ nhận thức đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan chức năng chú trọng thực hiện tốt nội dung chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng đối với quần chúng ưu tú, tạo nguồn đối tượng kết nạp Đảng ổn định, chất lượng.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổ chức thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú tại các trung tâm chính trị cấp huyện và đảng ủy trực thuộc tỉnh. Theo đó, cùng với chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chặt chẽ công tác khảo sát, chiêu sinh, xây dựng kế hoạch mở lớp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng làm tốt công tác thẩm định nội dung, đề cương giảng dạy bảo đảm đạt mục tiêu đề ra là: trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, giúp người học nắm vững và vận dụng kiến thức, quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác, xây dựng động cơ đúng đắn, tích cực rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên.

Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cùng với truyền đạt đầy đủ 5 chuyên đề theo quy định thống nhất chung, bài Quốc ca, Quốc tế ca…, tùy theo đối tượng, yêu cầu, điều kiện cụ thể, ban tổ chức các lớp bồi dưỡng còn chủ động thực hiện thêm một số chuyên đề về địa phương, tổ chức tham quan thực tế liên quan đến nội dung giáo dục truyền thống, giới thiệu nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước... Với đội ngũ giảng viên, cấp ủy, cơ quan tuyên giáo các cấp yêu cầu phải chủ động nắm chắc đặc điểm đối tượng học viên, lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, hiệu quả. Cùng với đó, lựa chọn một số nội dung trong tài liệu để đi sâu phân tích, làm rõ, kết hợp giảng bài với tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm hoặc gợi ý để học viên tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các học viên. Ảnh: Hân Hân

Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, để giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại các trung tâm chính trị cấp huyện và đảng ủy trực thuộc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ duy trì tổ chức giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị theo quý, thường xuyên tổ chức dự giờ, dự giảng; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sơ kết, tổng kết… giúp hoạt động của các trung tâm đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng. Việc thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại các trung tâm chính trị, đảng ủy trực thuộc tỉnh bảo đảm đủ nội dung, đúng đối tượng theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. 3 năm (2021 - 2023), toàn tỉnh đã tổ chức 95 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 5.464 học viên, đây là nguồn lực quan trọng giúp cấp ủy các cấp, ngành, đơn vị, đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phát triển đảng.

Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn chú trọng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi từ tỉnh đến cơ sở. Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn tỉnh; bồi dưỡng, cử giảng viên tham dự và đạt giải nhất Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực I (khu vực phía Bắc), giải nhì Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc.

Do làm tốt các giải pháp nêu trên nên chất lượng giảng dạy, học tập các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nói chung, chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng nói riêng ngày càng được nâng cao, đổi mới cả về phương pháp, nội dung, đáp ứng nhu cầu, trình độ của học viên. Tuy nhiên, hiện nay một số hoạt động tại các trung tâm chính trị còn bất cập, ảnh hưởng phần nào đến chất lượng giảng dạy, học tập. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị đã được thực hiện nhưng chưa đồng bộ, rõ nét. Việc trao đổi, thảo luận giữa giảng viên và học viên trong quá trình giảng dạy có triển khai nhưng chưa nhiều. Vẫn còn những bài giảng chưa thực sự truyền cảm hứng cho người học. Một số tổ chức cơ sở đảng chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển Đảng. Học viên là công nhân trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng rất khó khăn khi xin nghỉ làm để tham gia khoá học…

Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng và chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị  tại trung tâm chính trị huyện, thị xã, thành phố và đảng ủy trực thuộc tỉnh, các cấp, ngành hữu quan cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Quan tâm tạo điều kiện để các đơn vị bổ sung giảng viên chuyên trách, nâng cấp thiết bị, cải thiện môi trường giảng dạy, học tập.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại các trung tâm chính trị cấp huyện và đảng ủy trực thuộc tỉnh; nghiên cứu bổ sung giải pháp mới, xây dựng nội dung bồi dưỡng ngắn gọn, có hình thức truyền thông phong phú, hấp dẫn trên internet, mạng xã hội phù hợp với tình hình mới; chú trọng hướng dẫn học viên vận dụng kiến thức bài giảng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thứ ba, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên; hướng dẫn đội ngũ giảng viên chuyên trách đăng ký nghiên cứu đề tài khoa học, tổng kết thực tiễn, xây dựng sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị; đồng thời tham gia hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet (theo Công văn 6961, ngày 26/10/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương).

Thứ tư, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với học viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện chặt chẽ các khâu phối hợp với địa phương, đơn vị trong đăng ký chỉ tiêu, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm; nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, quản lý học viên, có chế tài nghiêm khắc đối với những trường hợp thiếu nghiêm túc trong học tập.

Nguyễn Đình Kiểm

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy