Bình Lục tập trung xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao đầu tiên của tỉnh, Huyện ủy Bình Lục đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 26/8/2022 về xây dựng huyện Bình Lục đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao vào năm 2025. Quán triệt thực hiện Nghị quyết huyện Bình Lục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để sớm đạt được mục tiêu đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được của phong trào xây dựng NTM giai đoạn trước, trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cấp xã và cấp huyện giai đoạn 2021-2025, huyện ủy Bình Lục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục huy động các nguồn lực, phát huy những tiềm năng, lợi thế, phát huy vai trò chủ thể của người dân, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp, tạo khí thế mới, quyết tâm cao trong thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu hoàn thành và về đích sớm.

Xác định rõ xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị ở các cấp với phương châm cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm cao với nhiệm vụ xây dựng NTM. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cả hệ thống chính trị và nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng, yêu cầu và nội dung xây dựng NTM; tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân làm cho người dân xác định chính họ là chủ thể trong xây dựng NTM.

Trong chỉ đạo xây dựng NTM, Bình Lục đã bám sát định hướng xây dựng NTM của tỉnh; triển khai thực hiện đồng bộ các tiêu chí, có lộ trình phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; khích lệ, động viên, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM.

Đường giao thông ở xã An Đổ (Bình Lục) đáp ứng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.
Ảnh: Thống Thảo

Có thể nói, với quyết tâm chính trị cao, sự quyết liệt trong chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong huyện, việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của huyện ủy, các đề án, chương trình, kế hoạch của UBND huyện về nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn huyện đều thực hiện đúng thời hạn theo quy định, phát huy được hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đến nay, Bình Lục đã có 02 xã đạt NTM kiểu mẫu, 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Các xã còn lại đều đã đạt từ 13 - 15 tiêu chí và từ 60/75 chỉ tiêu. Năm 2024, huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn 3 xã (Trung Lương, An Lão, Ngọc Lũ) thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Phấn đấu huyện về đích NTM nâng cao năm 2025, Bình Lục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân và cả hệ thống chính trị về xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; luôn coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, xác định xây dựng NTM với phương châm “Chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”.

Cùng với đó, tranh thủ và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện, đến xã, thị trấn, triển khai các nhiệm vụ để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí bảo đảm theo kế hoạch với phương châm “dễ làm trước khó làm sau”. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, tập trung huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM nâng cao, nhất là việc huy động nguồn lực xã hội hóa để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vai trò của nhân dân. Trong đó có bài học xuyên suốt đó là phát huy dân chủ, công khai minh bạch để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Tập trung tổ chức khai thác có hiệu quả các công trình đã đầu tư; tranh thủ và huy động nguồn lực tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; kết hợp chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm. Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ môi trường đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hiện nay, Bình Lục đang tích cực chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; tăng cường hợp tác, liên kết, xây dựng các mô hình, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập của người dân. Để bảo đảm hiệu quả quá trình triển khai thực hiện, huyện chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình ở các cấp, các ngành.

Đức Anh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy