Bình Lục chú trọng tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cùng với huy động các nguồn lực xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh về mọi mặt, gắn phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) với tăng cường tiềm lực quốc phòng, thời gian qua cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện Bình Lục thường xuyên chú trọng chỉ đạo, triển khai đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ đó tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện ngày càng vững chắc.

Để nhân dân hiểu rõ về chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, Huyện ủy Bình Lục rất chú trọng chỉ đạo, phát huy vai trò của cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong tham mưu, tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn CBĐV, các tầng lớp nhân dân về quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương (QSQPĐP), xây dựng KVPT huyện vững chắc.

Theo đồng chí Trần Thị Quyên, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Bình Lục, để góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Ban Tuyên giáo luôn tích cực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kịp thời kế hoạch học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết về nhiệm vụ QPQSĐP cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã, CBĐV, các cơ quan, đơn vị LLVT. Đồng thời, phối hợp thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

Huyện ủy Bình Lục cũng thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội chủ động thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân về nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Luật Nghĩa vụ quân sự, tinh thần, nội dung các cuộc diễn tập KVPT huyện, diễn tập chiến đấu trong KVPT xã, thị trấn; các thông tư, hướng dẫn về công tác tuyển quân; kết quả thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; công tác đối ngoại nhân dân gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...

Luyện tập, thực hành phương án sẵn sàng chiến đấu tại Ban CHQS huyện Bình Lục.
Ảnh: Phương Dung

Việc thông tin, tuyên truyền được duy trì thường xuyên, đồng bộ thông qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã, thị trấn, một số trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các buổi sinh hoạt thường kỳ chuyên đề của cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và tổ chức chính trị các cấp. Nhằm thiết thực góp phần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ tổ quốc, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện cũng đã xây dựng, duy trì đều đặn chuyên mục “QPQSĐP huyện Bình Lục”, đến nay đã phát sóng trên 520 chương trình, qua đó cung cấp kịp thời, toàn diện những thông tin, định hướng chủ đạo về công tác QPQSĐP tới CBĐV, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Để góp phần giúp CBĐV, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ những nội dung trọng tâm về chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban CHQS huyện Bình Lục đã phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai có hiệu quả, qua đó hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh hằng năm; đồng thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện đối với lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Thường xuyên duy trì nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu. Chủ động, sẵn sàng tham gia phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ...

10 năm qua Ban CHQS huyện Bình Lục đã tham mưu với UBND huyện và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện thường xuyên, sẵn sàng có phương án phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động cử gần 2.000 lượt CBCS phối hợp với lực lượng của cơ quan Bộ CHQS tỉnh giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân 17 xã, thị trấn khắc phục hậu quả bão lụt, thu hoạch lúa, gia cố đê điều, phối hợp giúp nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, tham mưu tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập chiến đấu trong KVPT tại 17 xã, thị trấn; hoàn thành tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV); thực hiện chính sách hậu phương quân đội. 10 năm qua, Ban CHQS huyện Bình Lục đã thành lập đoàn công tác với trên 600 lượt CBCS tỏa về địa bàn các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt các bước, các khâu trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo khách quan, công tâm; tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, tặng quà, động viên thanh niên sẵn sàng nhập ngũ...

Cùng với quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 10 năm qua, Đảng ủy, UBND xã Đồng Du (Bình Lục) đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập chiến đấu trong KVPT xã, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của CBĐV, nhân dân, LLVT xã về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, gắn đẩy mạnh phát triển KT-XH với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Theo đồng chí Phạm Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Du, Đảng ủy xã thường xuyên tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn CBĐV, nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với củng cố tiềm lực QPQSĐP; chỉ đạo 2 ngành công an, quân sự duy trì bám nắm địa bàn, nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tuyên truyền làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. 10 năm qua, hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã bàn giao 150 tân binh cho các đầu mối đơn vị, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân với chất lượng tốt.

Cùng với đó, chỉ đạo ban CHQS xã hằng năm tổ chức, biên chế lực lượng dân quân bảo đảm đủ quân số, đổi mới mô hình học cụ, tổ chức huấn luyện cho trên 600 lượt dân quân theo đúng kế hoạch. Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lực lượng công an, dân quân xã luôn thực hiện tốt vai trò xung kích đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới nâng cao; đồng thời, tình nguyện tham gia đóng góp trên 500 ngày công dọn vệ sinh, chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan môi trường; phối hợp giải quyết chế độ chính sách đối với 400 người có công theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công... qua đó, góp phần tuyên truyền, vận động CBĐV, các tầng lớp nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm, có những hành động thiết thực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Việc coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn CBĐV, các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm nhiệm vụ QPQSĐP, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bình Lục đã góp phần thiết thực trong việc cộng đồng trách nhiệm, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy