Làm việc với huyện Bình Lục, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương và lãnh đạo các sở, ngành đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được trong xây dựng NTM và nêu rõ những khó khăn, đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm giúp Bình Lục trở thành huyện NTM trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành khẳng định: Khó khăn lớn nhất đối với huyện Bình Lục chính là hạ tầng giao thông, kinh tế, xã hội chưa đồng bộ. Huyện cần nhiều vốn đầu tư xây dựng cơ bản, trong khi khả năng huy động vốn có hạn.

Để đáp ứng yêu cầu đặt ra, cần có cơ chế đặc thù hỗ trợ huyện xây dựng NTM. Tuy nhiên, Bình Lục cũng cần tập trung huy động các nguồn lực, xây dựng kế hoạch chi tiết về bố trí vốn, khái toán các dự án để đầu tư theo lộ trình phù hợp. Đồng thời, tăng cường quản lý chất lượng công trình, quản lý quy hoạch, tránh xây dựng và sử dụng đất trái phép.

Để được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, yêu cầu phải đảm bảo các điều kiện, trong đó có điều kiện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản. Vì vậy, Bình Lục cần rà soát kỹ nợ xây dựng cơ bản để có giải pháp giảm nợ theo đúng quy định, làm cơ sở triển khai xây dựng các công trình mới…

Đồng chí Trương Minh Hiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Trong thời gian tới, khối lượng công việc Bình Lục cần phải thực hiện trong xây dựng NTM rất lớn, đòi hỏi địa phương phải quyết tâm cao hơn nữa trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Nhiệm vụ đặt ra hàng đầu là phải tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, quan tâm nhiều hơn đến xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, giải quyết những thách thức về ô nhiễm môi trường, tổ chức tốt các mô hình phát triển sản xuất, có phương án giải quyết hiệu quả vấn đề nợ công...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Lục trong thực hiện các mục tiêu đề ra, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội nói chung và xây dựng NTM nói riêng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Thống nhất mục tiêu, Bình Lục phấn đấu đến năm 2019 được công nhận huyện đạt chuẩn NTM.  Liên quan đến đề xuất của huyện về bố trí nguồn lực trong cơ chế, đề nghị các sở, ngành tham gia tích cực, phối hợp với địa phương giúp huyện có thêm nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Về phía huyện, Bình Lục cần tập trung mạnh mẽ cho phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đối với 5 xã chưa đạt chuẩn NTM, cần xây dựng kế hoạch chi tiết hoàn thành các chỉ tiêu. Khi đủ điều kiện thì đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, không cần để đến cuối năm. Bình Lục cần quan tâm hơn đến xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, phát động phong trào trồng hoa ven đường, dọn vệ sinh môi trường. Về nợ công, phải rà soát chi tiết, phân rõ số nợ tồn đọng và vốn dự toán  cần có để đầu tư các công trình tiếp theo.

Đồng chí Lê Hồng Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Bình Lục tiếp thu ý kiến của các đại biểu.

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Lục, đến thời điểm này, Bình Lục đạt 5/9 tiêu chí cấp huyện, 4 tiêu chí chưa đạt, bao gồm: quy hoạch, giao thông, môi trường và nợ công. Bình Lục có 13/18 xã đạt chuẩn NTM. Báo cáo đánh giá chung nêu rõ, Bình Lục đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trong xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng từng bước được nâng cấp, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên.

Phấn đấu trở thành huyện NTM trong năm 2019, Bình Lục đã đề ra một số giải pháp trọng tâm. Huyện cũng đề nghị với UBND tỉnh quan tâm xem xét hỗ trợ kinh phí và phê duyệt chủ trương cho huyện đầu tư một số công trình; bổ sung cơ chế hỗ trợ đầu tư làm đường trục xã, xây dựng nhà văn hóa xã, kinh phí xử lý ô nhiễm môi trường.

Bích Huệ (ảnh: Nguyễn Hiền)