Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương và gần 100 phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, đại diện các văn phòng cơ quan thông tấn ở khu vực phía Bắc.

Theo đánh giá của Cục Việc làm ( Bộ LĐ-TB&XH) và Sở LĐ-TB&XH các địa phương, trong nhiều năm qua Trung tâm Dịch vụ việc làm đã dành nhiều nguồn lực phối hợp với các cơ quan truyền thông để tăng cường tuyên truyền về việc làm, quản lý lao động, bảo hiểm thất nghiệp, in ấn nhiều tài liệu, ấn phẩm truyền thông về lĩnh vực này. Qua đó, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về những chính sách giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động, bảo hiểm thất nghiệp đã được nâng lên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, Bộ LĐ-TB&XH đang tập trung nghiên cứu, xây dựng các chính sách như: Đề án cải cách về tiền lương; bảo hiểm xã hội. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông cung cấp những thông tin cập nhật về lĩnh vực việc làm, quản lý lao động, bảo hiểm thất nghiệp cho các cơ quan báo chí, góp phần tổ chức thực hiện chính sách phù hợp với tình hình hiện nay và thực hiện tốt hơn đến người lao động.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: Trong những năm qua lĩnh vực việc làm, quản lý lao động, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công ở nước ta có những bước tiến đáng kể, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại hội nghị.

Đạt được kết quả đó công tác truyền thông có vai trò quan trọng với nhiều loại hình từ báo in, phát thanh – truyền hình đến báo điện tử có nhiều bài viết về các lĩnh vực lao động, việc làm, trẻ em, người có công. Tuy nhiên, công tác truyền thông về lĩnh vực này ở một số đơn vị vẫn còn tồn tại hạn chế, do một số cơ quan chưa quan tâm đúng mức đến công tác truyền thông, dẫn đến nhận thức của một số doanh nghiệp, người lao động và người dân ở một số khu vực về việc làm, quản lý lao động, bảo hiểm thất nghiệp chưa đầy đủ.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà: Nội dung Hội nghị truyền thông về việc làm đối với các cơ quan báo chí hôm nay rất phong phú, có các vấn đề về chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tham quan, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về các nội dung liên quan. Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý, hoạch định chính sách việc làm, cơ quan thực thi tại địa phương cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trao đổi, thảo luận, chia sẻ về những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác truyền thông về việc làm.

Trần Hữu