Trên cơ sở thực tế tại địa phương, thời gian qua có phát sinh một số vụ việc hòa giải, tranh chấp có liên quan đến cho tặng, kế thừa tài sản, UBND xã Mộc Bắc đã phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến những điểm trọng tâm trong Bộ Luật Dân sự 2015: quy định về tài sản và quyền sở hữu; quy định về tặng, cho, kế thừa, di chúc tài sản; trách nhiệm dân sự do không thực hiện đúng nghĩa vụ dân sự…

Với phương pháp tuyên truyền kết hợp lồng ghép phân tích những vụ việc có thật tại địa phương, buổi tuyên truyền đã thu hút sự quan tâm lắng nghe, đặt câu hỏi của đông đảo người dân.

Hội nghị "3 trong 1" của Sở Tư pháp thu hút đông đảo người dân tham gia

Bên cạnh nội dung tuyên truyền, PBGDPL về Bộ luật Dân sự 2015, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) đã tiến hành phổ biến, hướng dẫn những thủ tục, quy định pháp luật về chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, chính sách hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện…

Theo ông Phạm Xuân Thức (người dân thôn Yên Từ, xã Mộc Bắc): Được trực tiếp nghe phổ biến những quy định cụ thể, sát thực với nhu cầu giúp ông nắm rõ được bản chất, tầm quan trọng của việc tham gia BHYT. Qua đây, ông cũng dễ dàng tuyên truyền tới những người dân trong thôn về việc chấp hành quy định của Nhà nước về Luật BHXH, BHYT…


Một số người dân nán lại tới cuối hội nghị để được báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp tiếp tục giải đáp thắc mắc

Cũng trong dịp này, đại diện Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) cũng tiến hành tiếp nhận hồ sơ, TGPL miễn phí cho 5 trường hợp đối tượng có vướng mắc pháp luật phát sinh trên địa bàn. Tất cả các vụ việc đều có liên quan đến vấn đề đất đai.

100% người dân tại hội nghị tham gia trả lời phiếu khảo sát, đánh giá tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn

Cùng đó, đại diện Văn phòng UBND tỉnh cũng lồng ghép nội dung đối thoại với người dân về giải quyết TTHC nhằm nắm tình hình và thu thập ý kiến của người dân trên địa bàn xã Mộc Bắc về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện TTHC tại UBND cấp xã. Qua đó đánh giá mức độ hài lòng của người dân, hộ gia đình trong việc giải quyết TTHC trên địa bàn.

Kết quả cho thấy các hộ gia đình, cá nhân được hỏi đều hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Cụ thể: 24% số phiếu rất hài lòng, 76% phiếu hài lòng, không có phiếu không hài lòng và rất không hài lòng. Cùng đó, đã thu nhận được 154 ý kiến góp ý của người dân về giải quyết TTHC trong thời gian tới như: Mở rộng các hình thức thông tin để người dân dễ dàng tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước về giải quyết TTHC; Tiếp tục đơn giản hóa, công khai, minh bạch các TTHC; Cần tiếp nhận, giải quyết tốt các phản ánh, kiến nghị của người dân; Giảm phí, lệ phí các loại TTHC...

Nguyễn Khánh