Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy chúc mừng Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Sông Châu nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), đồng chí Lê Thị Thuỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng hoa  chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh, Tạp chí Sông Châu (Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh). Cùng đi có đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh uỷ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy chúc mừng Đài PTTH tỉnh Tạp chí Sông Châu nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu chúc mừng tập thể Đài PT-TH tỉnh nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thời gian qua, Đài PT-TH tỉnh đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền toàn diện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, phản ánh thực tiễn sôi động của tỉnh, nhất là những vấn đề người dân quan tâm, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, tập trung đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc theo hướng nhanh nhạy, chính xác, không để xảy ra sai sót trên sóng. Số lượng các chuyên đề, chuyên mục tăng, đảm bảo nhu cầu tiếp nhận, hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân. 6 tháng đầu năm 2024, Đài PT-TH tỉnh đã sản xuất hơn 2.700 tin, bài. Chương trình truyền hình, phát thanh, Trang thông tin điện tử tổng hợp ngày càng được nâng cao về chất lượng. Công tác kỹ thuật cũng được quan tâm, đáp ứng yêu cầu phát sóng các chương trình hiện nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy chúc mừng Đài PTTH tỉnh Tạp chí Sông Châu nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Lê Hồng Kỳ, TUV, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Chúc mừng cán bộ, viên chức, người lao động của Đài PT-TH tỉnh nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả Đài PT-TH tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển đi lên của tỉnh nhà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy chúc mừng Đài PTTH tỉnh Tạp chí Sông Châu nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tặng hoa chúc mừng Đài PT-TH tỉnh.

 Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Đài PT-TH tỉnh cần thực hiện tốt một số nội dung: Phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quán triệt và thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phải thực sự là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân; đưa Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội lần thứ XIV của Đảng đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm trước, trong và sau Đại hội.

Tiếp tục xây dựng cơ quan Đài PT-TH Hà Nam thực sự tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện tốt chức năng dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội; tăng cường phản biện xã hội, góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương, của tỉnh vào thực tiễn cuộc sống; chú trọng phát hiện những vấn đề nóng, mới xuất hiện, các nút thắt, điểm nghẽn đang được dư luận xã hội trong tỉnh quan tâm. Đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đi đầu về chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy chúc mừng Đài PTTH tỉnh Tạp chí Sông Châu nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Ngô Thanh Tuân, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh báo cáo hoạt động của Tạp chí Sông Châu với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đến thăm, chúc mừng Tạp chí Sông Châu - Hội VHNT tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Tạp chí Sông Châu đã đạt được; đồng thời trân trọng cảm ơn lãnh đạo Hội VHNT tỉnh, lãnh đạo, phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí Sông Châu đã luôn đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; giới thiệu các sáng tác VHNT góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh và con người Hà Nam đến với bạn đọc trong nước và quốc tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy chúc mừng Đài PTTH tỉnh Tạp chí Sông Châu nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên Tạp chí Sông Châu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tạp chí Sông Châu tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước nói chung và về phát triển VHNT nói riêng; tích cực giới thiệu các sáng tác VHNT, các bài viết lý luận phê bình, định hướng sáng tác, dịch thuật, các tác phẩm nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các hoạt động VHNT của tỉnh; tích cực đổi mới tư duy, phương thức làm báo trong thời đại số; bắp kịp xu hướng phát triển của báo chí. Không ngừng đổi mới, cải tiến nội dung và hình thức để Tạp chí Sông Châu phát huy thế mạnh của các loại hình VHNT; thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, cộng tác viên của Tạp chí; khuyến khích các nhà báo, văn nghệ sỹ sáng tác các tác phẩm có giá trị cao về chuyên môn, giàu tính nghệ thuật và tư tưởng, góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, làm giàu thêm đời sống văn hóa - nghệ thuật của tỉnh nhà; tích cực thông tin tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí; chăm lo xây dựng môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, đổi mới để mỗi nhà báo, văn nghệ sĩ của Tạp chí tiếp tục trau dồi, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn; phát huy trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy