Học và làm theo gương Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) La Sơn (Bình Lục) đã có những việc làm thiết thực: xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, điều hành hoạt động hiệu quả các khâu dịch vụ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả tiêu chí sản xuất, thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Đảng bộ xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong quá trình thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình, việc làm thiết thực, hiệu quả theo gương Bác, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. 

Chi bộ thôn An Phong, Đảng bộ xã An Ninh (Bình Lục) có 45 đảng viên, là chi bộ điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ xã An Ninh, có những đảng viên gương mẫu, luôn tiên phong trong các phong trào, nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Tối 5/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2021”, để tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ xã Tân Sơn (Kim Bảng) hiện có 237 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ (6 chi bộ thôn, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ HTXDVNN và chi bộ Công an xã). Những năm qua, việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… gắn với chức trách, nhiệm vụ, công việc được giao.

Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên (CBĐV), chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ, thời gian qua Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (CTĐ&CTCT), Công an tỉnh đã vận dụng linh hoạt có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều biện pháp, cách làm phù hợp. Đặc biệt, tập thể đơn vị đã phát huy có hiệu quả mô hình “Nghĩ đúng, nói trúng, viết đủ” gắn với phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo sức lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo gương Bác trong CBĐV, chiến sĩ.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Hòa Mạc đã xây dựng chương trình KTGS, hằng năm xây dựng chương trình KTGS trong đó có nội dung KTGS việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Kết quả, trong 5 năm (2016-2021), Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tổ chức 05 cuộc KTGS có nội dung thực hiện Chỉ thị 05. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường đã tổ chức 04 cuộc KTGS, trong đó có 02 cuộc KTGS về việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).  

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Phụ nữ (HPN) thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục) tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên “làm theo” gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với công việc hằng ngày. 

Sau 5 năm (2016- 2021), việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC) và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Bình Lục. Đồng thời, trở thành động lực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn huyện phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Có thể nói, việc thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng, chính quyền của Đảng bộ Phường Trần Hưng Đạo, đặc biệt là đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức.

Những năm qua, học và làm theo gương Bác theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Thanh Tân (Thanh Liêm) luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục được giao và từng bước đưa chất lượng giáo dục theo kịp với chất lượng chung của toàn huyện.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên (CBHV) hội liên hiệp phụ nữ (HLHPN) các cấp ở Kim Bảng đã vận dụng, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, sáng tạo, có hiệu quả việc học tập, làm theo gương Bác với nhiều phong trào, mô hình cụ thể. Qua đó, góp phần củng cố, làm sáng rõ thêm phẩm chất người phụ nữ trong thời kỳ mới “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, đồng thời xây dựng các cấp HLHPN vững mạnh.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Yên Nam (thị xã Duy Tiên) đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của hội viên. Thực hiện Chỉ thị 05, vai trò của phụ nữ ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo lời dạy của Bác trong học tập, công tác, chiến đấu, những năm qua, lực lượng công an thành phố (CATP) Phủ Lý đã chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, lập nhiều chiến công, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Nhiều năm qua, hằng ngày vào giờ tan học người dân xã Nhân Bình (Lý Nhân) quen với hình ảnh các thành viên của Tổ tự quản an toàn giao thông (TQATGT) cựu chiến binh (CCB) thôn Nha Tiến có mặt trước cổng trường tiểu học, THCS nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm hướng dẫn các cháu học sinh tham gia giao thông bảo đảm an toàn, đúng luật. Việc làm thiết thực của những thành viên Tổ TQATGT thôn Nha Tiến được cấp ủy, chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh học sinh và người dân trong xã ghi nhận, đánh giá cao.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Liêm luôn năng động, sáng tạo, cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác thành những hoạt động, việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những năm qua, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị LLVT tỉnh. Nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực, để lại dấu ấn đậm nét và tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tô đậm hình ảnh đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 luôn được Đảng ủy xã Kim Bình (thành phố Phủ Lý) xác định là việc làm trọng tâm và được cụ thể hóa trong kế hoạch công tác hằng năm để tập trung chỉ đạo thực hiện.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Chi bộ 3, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tích cực đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), được đúc rút kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác trong toàn đảng bộ.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” những năm qua, Chi bộ Điện lực Lý Nhân đã thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nội dung chỉ thị, hướng dẫn đăng ký việc làm theo cụ thể tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị. Từ đó, mỗi cán bộ, công nhân viên nhận thức sâu sắc, chủ động chọn việc làm cụ thể, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.