Một góc thôn An Thái, xã An Mỹ (Bình Lục). Ảnh: Trần Phong

Theo đó cuộc thi được tổ chức từ năm 2017 đến năm 2020, được bình xét hằng năm và tổng kết cuối giai đoạn, gắn với tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cuộc thi do Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Trong năm 2018, cuộc thi nhận các tác phẩm được tính từ ngày 21/10/2017 đến ngày 20/10/2018. Nội dung, chủ đề cuộc thi phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp về phát triển kinh tế tập thể trên cả nước; Gương điển hình, mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc 4 loại hình báo chí: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử. Đối với loại hình báo hình, báo nói: thời lượng mỗi tác phẩm dự thi không quá 60 phút. Các tác phẩm tham dự phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 1/1/2017 đến ngày 20/10/2020. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

P.V