Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023: Nỗ lực về đích

Năm 2020, Hà Nam là tỉnh thứ 4 trong cả nước được Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây chính là nền tảng và là động lực quan trọng thúc đẩy các địa phương trong tỉnh tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Năm 2023, tỉnh Hà Nam có 17 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, gồm: Bình Nghĩa, La Sơn, Bồ Đề, Đồn Xá, Tràng An, Đồng Du (huyện Bình Lục); Liêm Thuận, Liêm Túc (huyện Thanh Liêm); Tiến Thắng, Công Lý, Nguyên Lý (huyện Lý Nhân); Lê Hồ, Liên Sơn, Thụy Lôi (huyện Kim Bảng); Yên Nam (thị xã Duy Tiên); Tiên Hải, Trịnh Xá (thành phố Phủ Lý). Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, 17 xã đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao.

Qua rà soát, đánh giá đến tháng 3/2023 xã Bình Nghĩa đạt 14/19 tiêu chí, 64/75 chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao. Các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí 10 về thu nhập, tiêu chí 14 về y tế. Chỉ tiêu 6.1: lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên. Chỉ tiêu 13.6: vùng nguyên liệu tập trung nông sản chủ lực được cấp mã vùng. Và một số chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 về môi trường: chỉ tiêu 17.1: khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ, thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường; chỉ tiêu 17.2: tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường; chỉ tiêu 17.7: Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom và tái chế; chỉ tiêu 17.9: nghĩa trang tập trung đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch.

Quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Bình Nghĩa đã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để thực hiện, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt. Hằng tháng, ban chỉ đạo tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả đã làm được, kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với những chỉ tiêu, tiêu chí tiến độ thực hiện chậm. Cụ thể với tiêu chí số 6 (tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa): Bằng việc huy động nguồn vốn hỗ trợ từ các cấp, các ngành, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa... các thôn trong xã tiến hành tu sửa, nâng cấp, đồng thời lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao của nhân dân. Về tiêu chí môi trường: UBND xã chỉ đạo rà soát các khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; thực hiện tuyên truyền, vận động, đôn đốc các cơ sở hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Những trường hợp cố tình không thực hiện sẽ xử lý theo quy định. Cùng với đó, xã tập trung nâng cấp, tu sửa bể rác tập trung của miền Ngô Khê, xây dựng mới bể chứa miền Cát Lại làm nơi trung chuyển rác thải sinh hoạt bảo đảm vệ sinh môi trường... Với tiêu chí thu nhập: khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, khuyến khích nông dân đưa cây trồng, vật nuôi có giá trị cao vào sản xuất. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả hoạt động của các HTX ít thành viên, mở rộng các mô hình nhà màn, nhà lưới, trồng hoa cây cảnh, cải tạo vườn tạp... Kêu gọi, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn để tạo việc làm cho người dân; tuyên truyền, vận động người dân tham gia thị trường xuất khẩu lao động...

Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 Nỗ lực về đích
Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế trong xây dựng NTM nâng cao ở Đồng Du (Bình Lục). Ảnh: Thanh châu

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Quang Thắng, Chủ tịch UBND xã Bình Nghĩa cho biết: Sát sao, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, đến thời điểm này xã Bình Nghĩa đã đạt 17/19 tiêu chí, 73/75 chỉ tiêu xã NTM nâng cao. Hai chỉ tiêu chưa đạt (gồm chỉ tiêu 6.1: lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên và chỉ tiêu 17.1: khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ, thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường xã sẽ phấn đấu hoàn thành ngay trong tháng 9. Có thể khẳng định, bằng việc phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động mọi nguồn lực Bình Nghĩa đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, quyết tâm về đích xã NTM nâng cao trong năm 2023.

Cũng như xã Bình Nghĩa, thời gian qua, các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2023 đã chủ động rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực, phân công trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ, giao kế hoạch chi tiết, nội dung công việc cụ thể, thời gian hoàn thành cho các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị, các thôn xóm... Qua kiểm tra, rà soát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao của các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh), đến ngày 15/8 một số xã có số tiêu chí đạt chuẩn cao, đó là: Đồn Xá, Thụy Lôi, Lê Hồ, Liên Sơn đạt chuẩn 18/19 tiêu chí; xã Nguyên Lý, Công Lý đạt chuẩn 17/19 tiêu chí. Các xã còn nhiều chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt là: La Sơn, Bồ Đề, Liêm Túc. Tuy nhiên, sau hơn một tháng nỗ lực phấn đấu, đến thời điểm này nhiều xã đã hoàn thành, nâng cao được số chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn trong xây dựng NTM nâng cao. 

Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 Nỗ lực về đích
Xưởng mộc của gia đình anh Tạ Văn  Tăng Thôn 2, Phú Đa, xã Công Lý (Lý Nhân) tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: Vĩnh Linh

Bên cạnh kết quả đạt được, thời gian qua, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Đó là công tác rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí và xây dựng kế hoạch thực hiện của một số xã chưa bám sát Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và hướng dẫn của các sở, ngành, do vậy việc đánh giá kết quả thực hiện một số tiêu chí chưa sát với thực tế. Một số xã chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền trực quan trong xây dựng NTM nâng cao, số lượng pano, băng zôn, khẩu hiệu; hệ thống biển báo, cảnh báo, biển chỉ dẫn trên một số tuyến đường huyện, đường trục xã còn ít, chưa bảo đảm. Công tác tạo cảnh quan môi trường nông thôn ở một số xã đã được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện song chưa đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, nhiều tuyến đường, khu công cộng, khu dân cư việc chăm sóc, trồng bổ sung cây bóng mát, hoa, cây cảnh chưa được quan tâm cắt tỉa thường xuyên; công tác thu vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật chưa bảo đảm theo quy định, một số xã chưa ký hợp đồng với đơn vị thu gom và xử lý rác thải nguy hại; công tác phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, xử lý rác thải phát sinh chưa triệt để, vẫn còn hiện tượng xả rác thải trên các tuyến đường, bờ kênh...

Nỗ lực khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: năm 2023 công nhận thêm từ 8 - 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 58 triệu đồng/năm, nghèo đa chiều còn dưới 2%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%... thời gian tới, các sở, ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu NTM nâng cao cần tiếp tục thường xuyên kiểm tra, rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2023 đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là các chỉ tiêu, tiêu chí về quy hoạch, giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự... Các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo các xã nỗ lực thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Các xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng NTM”, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, phát huy tốt tiềm năng nội lực để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao...

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy