Uỷ ban MTTQ tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Sáng 11/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị lần thứ 13 (khóa XVI), sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025”. Đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dư.

6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Làm tốt công tác vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Phối hợp tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết Quý Mão 2023, chăm lo Tết cho người nghèo (với tổng trị giá quà là 49.117 triệu đồng); tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”…

Hội nghị lần thứ 13 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Các đồng chí chủ tọa hội nghị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã kịp thời hướng dẫn Ban thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh các nội dung trọng tâm của công tác Mặt trận năm 2023. Công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện nề nếp, có hiệu quả, nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai đồng bộ. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận.

Hội nghị lần thứ 13 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và lắng nghe, nắm bắt ý kiến tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được tổng hợp kịp thời, ngày càng hiệu quả để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước. Công tác tôn giáo, công tác đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài được chú trọng, đặc biệt là trong tham gia xây dựng chính sách và phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết. Việc tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần đổi mới, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong Nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được quan tâm. Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã chủ trì tổ chức giám sát 49 cuộc; tham gia phối hợp giám sát 173 cuộc; tổ chức 33 hội nghị phản biện xã hội, nổi bật là việc tổ chức phản biện xã hội, lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)…

Hội nghị lần thứ 13 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Qua 2 năm thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy, nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được nâng cao. Nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm, chú trọng. Công tác kiện toàn, mở rộng quy mô tổ chức được quan tâm, thực hiện thường xuyên; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới trong tuyên truyền, vận động đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát, phản biện xã hội được chú trọng triển khai có chất lượng, thực chất. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân, các hoạt động từ thiện nhân đạo được phối hợp thực hiện tích cực. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới, nâng cao về chất lượng, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Hội nghị lần thứ 13 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Các đại biểu lấy phiếu tín nhiệm (giữa nhiệm kỳ) đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý của Ủy ban MTTQ tỉnh năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình phối hợp. Duy trì nắm bắt tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng một số giáo xứ, chức sắc đạo Công giáo và Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023. Hướng dẫn tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Củng cố, kiện toàn bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVI…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm (giữa nhiệm kỳ) đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý của Ủy ban MTTQ tỉnh năm 2023; thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 (khóa XVI) Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.