Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 (bên phải) tặng hoa chúc mừng hội diễn 

6 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc 6 huyện, thành phố đã mang đến hội diễn những tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn với các thể loại ca, múa, kịch… hướng vào chủ đề ca ngợi truyền thống cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết quân dân; phản ánh hình tượng người chiến sĩ trong học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Với sự chuẩn bị tích cực, các đoàn nghệ thuật quần chúng đã mang tới hội diễn không khí sống động, ý nghĩa với nhiều màu sắc tươi mới, phản ánh những nhiệm vụ của quân đội, tôn vinh hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, thể hiện nhiệt huyết, khát vọng của thế hệ thanh niên, học sinh, sinh viên. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT, thanh niên, học sinh, sinh trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần yêu nước, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú trong quân đội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư.

Một tiết mục biểu diễn tại hội diễn nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh Hà Nam.

Việc tổ chức hội diễn nhằm đánh giá kết quả hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng của các đơn vị trực thuộc LLVT tỉnh. Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, học sinh, sinh viên Quân khu 3 tổ chức trong thời gian tới.

Phương Dung