Bình Lục tăng cường KTGS việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao

Thời gian qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của Bình Lục thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra giám sát (KTGS), đặc biệt là KTGS kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Qua đó, phát huy vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

Năm 2022, Huyện ủy Bình Lục ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng huyện Bình Lục đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao vào năm 2025. Thực hiện nghị quyết, cấp ủy, TCĐ, chính quyền các cấp trong huyện đã khẩn trương quán triệt và cụ thể hóa thành các chương trình hành động, đề án, kế hoạch về nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Để các nghị quyết, đề án, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ngoài tổ chức quán triệt, tuyên truyền đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc, Huyện ủy Bình Lục đặc biệt chú trọng công tác KTGS, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Theo đó, nội dung các cuộc KTGS tập trung vào kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện: Nghị quyết 15, Kết luận 114 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM bền vững, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 07 của Huyện ủy về xây dựng huyện Bình Lục đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao vào năm 2025; Nghị quyết 11 của Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu xây dựng huyện Bình Lục cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2030; Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý đầu tư - xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 13 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện…

Thực hiện chủ trương tăng cường công tác KTGS, nhất là KTGS việc thực hiện đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, năm 2023, cấp ủy các cấp ở Đảng bộ Bình Lục tiến hành kiểm tra 43 TCĐ, 47 CBĐV; giám sát 46 TCĐ, 48 CBĐV. UBKT các cấp trong huyện tiến hành giám sát 51 TCĐ, 55 CBĐV. Cùng với đó, Huyện ủy chỉ đạo kiểm tra 2 TCĐ, 3 CBĐV khi có dấu hiệu vi phạm; Phối hợp, chấp hành với đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 1 TCĐ, 3 CBĐV. Trong năm, cấp ủy, UBKT các cấp cũng đã thi hành kỷ luật 22 CBĐV.

Đường giao thông tại thôn Nội 2, xã Đồng Du. Ảnh: Khang Ninh

Trao đổi về kết quả thực hiện chủ trương tăng cường công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, đồng chí Trần Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Du cho biết: Năm 2023, Đảng ủy xã đã tổ chức 1 cuộc kiểm tra tại Chi bộ thôn An Bài 1 về quán triệt, triển khai Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về xây dựng Bình Lục đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao vào năm 2025; Nghị quyết 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về xây dựng xã Đồng Du đạt tiêu chí xã NTM nâng cao vào năm 2023; tiến hành 1 cuộc giám sát tại Chi bộ Trạm y tế xã liên quan đến nội dung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiến hành giám sát đối với cá nhân 2 bí thư chi bộ. UBKT Đảng ủy xã cũng tổ chức 1 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát tại Chi bộ thôn Đồng Tâm, Chi bộ Nội 2… Qua KTGS đã kịp thời đưa ra kết luận chính xác, khách quan, giúp cấp ủy, TCĐ, CBĐV phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM nâng cao trong năm 2023.

Thông qua tăng cường KTGS về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án… xây dựng NTM của cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn CBĐV, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Qua đó, nhiều mô hình được triển khai thành phong trào sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực đối với quá trình xây dựng NTM nâng cao, xây dựng đô thị văn minh, như: “Ngày thứ bảy với dân”, “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, “Toàn dân tham gia dọn vệ sinh môi trường hằng tháng”, “Thắp sáng đường quê”, “Ngày chủ nhật xanh” “Cột điện nở hoa”, “Đường cây, đường hoa NTM do các hội, đoàn thể tự quản”…

Đặc biệt, CBĐV, nhân dân đã góp hàng nghìn ngày công, hiến hàng nghìn m2 đất thổ cư, dịch tường, mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hoá để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động của Bình Lục phục vụ hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh ước đạt trên 2.355 tỷ đồng, trong đó nhân dân (bao gồm cả những người đang học tập, lập nghiệp xa quê) đóng góp, ủng hộ trên 450 tỷ đồng.

Qua coi trọng, tăng cường công tác KTGS về quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết giúp cấp ủy, TCĐ, chính quyền, đội ngũ CBĐV triển khai nghiêm túc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Sản xuất chuyển dịch tích cực, hình thành ngày càng nhiều thêm những mô hình tập trung ruộng đất liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học tại các khu chăn nuôi tập trung để kiểm soát dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Kết cấu hạ tầng đồng bộ; sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục phát triển khá toàn diện. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện, nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn.

Đặc biệt, vai trò chủ thể của người dân trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh được phát huy với phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ”. Đến nay, Bình Lục đã có 2 xã đạt NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. 6 xã còn lại cũng đều đạt từ 13 đến 15 trên tổng số 19 tiêu chí và từ 60 trở lên trên tổng số 75 chỉ tiêu.

Năm 2024, cấp ủy, UBKT các cấp ở Bình Lục tiếp tục đẩy mạnh công tác KTGS, qua đó bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và cấp ủy cấp trên về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Cấp ủy, TCĐ, chính quyền các cấp ở Bình Lục phấn đấu có 3 - 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hoàn thành các tiêu chí cấp huyện trong xây dựng NTM nâng cao, thị trấn Bình Mỹ được công nhận là đô thị văn minh... tạo cơ sở giúp Bình Lục đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy