Thanh Liêm giữ vững thế trận trong khu vực phòng thủ

Đến thời điểm này, huyện Thanh Liêm đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ diễn tập cấp huyện, cấp xã năm 2023. Việc tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện và các xã đã góp phần thiết thực xây dựng KVPT của địa phương ngày càng vững chắc. Đây là chủ trương, nhiệm vụ chính trị trọng tâm được cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện Thanh Liêm tập trung triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả toàn diện, bền vững, qua đó tiếp tục khẳng định tiềm lực trong xây dựng KVPT, năng lực vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện khi chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Kết quả tích cực từ cuộc diễn tập

Đánh giá về công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập KVPT huyện năm 2023, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức diễn tập huyện Thanh Liêm cho rằng: Trong quá trình tiến hành diễn tập, bên cạnh thuận lợi cũng có không ít những khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy, chính quyền, nỗ lực, cố gắng của các thành phần, lực lượng tham gia, cuộc diễn tập đã được thực hiện theo đúng tinh thần các nghị quyết của Chính phủ về xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc. Trong suốt quá trình diễn tập đã thể hiện rõ quan điểm “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, chỉ huy trưởng quân sự chỉ huy thống nhất các LLVT thuộc quyền”. Qua diễn tập, tiếp tục khẳng định sự đúng đắn về đường lối quân sự của Đảng, đánh giá thực chất tiềm lực KVPT huyện và trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp. Cùng với đó, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các phòng, ban, ngành được nâng lên. Cũng thông qua diễn tập, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể các cấp đã huy động được sức mạnh toàn dân trong củng cố thế trận quốc phòng-an ninh (QP-AN), xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc. Đặc biệt, thông qua diễn tập KVPT huyện tiếp tục phát hiện những vấn đề mới đã và đang nảy sinh trong thực tiễn để kiến nghị, bổ sung, tham mưu giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Liêm giữ vững thế trận trong khu vực phòng thủ
LLVT huyện Thanh Liêm trong diễn tập KVPT huyện và tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2023.

Với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực, bảo đảm yêu cầu thống nhất cao, các thành phần, lực lượng tham gia đều thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo trong từng nội dung diễn tập. Các nội dung diễn tập sát yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương khi chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng. Các cương vị diễn tập thể hiện sát với chức năng, nhiệm vụ của ngành trong từng tình huống, bảo đảm việc điều hành, xử lý tốt những tình huống khẩn cấp về QP-AN. Các tình huống thực binh huy động nhiều lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị, huấn luyện với thời gian dài ngày…, song đã bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nội dung thực binh đánh bắt đối tượng cướp ngân hàng, giải cứu con tin, cứu hộ, cứu nạn… của Công an huyện diễn ra khá kịch tính, hành động của các bộ phận nhịp nhàng, động tác khẩn trương, thể hiện khả năng thao tác, sử dụng các loại vũ khí trang bị mang tính chuyên nghiệp trong giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Với tình huống thực binh tiến công địch phòng ngự do LLVT huyện phối hợp thực hiện mặc dù phải sử dụng nhiều vũ khí song đã bảo đảm an toàn tuyệt đối, được cấp trên đánh giá cao. Thông qua diễn tập thực binh đã nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến của các đơn vị, lực lượng khi có tình huống phức tạp xảy ra. Đặc biệt, trong quá trình huấn luyện diễn tập, LLVT huyện Thanh Liêm đã tích cực làm tốt công tác dân vận, phát huy tốt vai trò của hội đồng cung cấp huyện, công tác hậu cần nhân dân ở các xã, thị trấn, góp phần bảo đảm đời sống sinh hoạt của bộ đội trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập, qua đó, củng cố tình cảm đoàn kết quân - dân ngày thêm gắn bó.

Theo Trung tá Nguyễn Như Phương, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thanh Liêm, có được thành công của cuộc diễn tập, cùng với vai trò chỉ đạo tích cực của ban chỉ đạo, đạo diễn diễn tập cấp trên, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng tiến hành đồng bộ, chu đáo công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và LLVT huyện nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về QP-AN, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập đã phát huy cao độ vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có đóng góp và thành tích tiêu biểu trong diễn tập. Thành công của cuộc diễn tập tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với năng lực, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, LLVT địa phương.

Góp phần xây dựng KVPT huyện vững chắc

Song song với tổ chức cuộc diễn tập KVPT, huyện Thanh Liêm đã tập trung huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hệ thống công trình quân sự trong KVPT và tiến độ xây dựng sở chỉ huy diễn tập trong căn cứ chiến đấu, góp phần thiết thực xây dựng KVPT huyện vững chắc. Trung tá Nguyễn Như Phương, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thanh Liêm cho biết: Đây là nội dung trọng tâm, xuyên suốt, được cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Thanh Liêm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì thực hiện trong nhiều năm qua và đã đạt được kết quả thiết thực. Cùng với đẩy mạnh phát triển KT-XH, huyện luôn quan tâm chỉ đạo triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động của KVPT. Mặt khác, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về xây dựng KVPT, tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng KVPT. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, huyện Thanh Liêm đã triển khai xây dựng công trình quân sự trong KVPT với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng. Trong dịp diễn tập năm 2023, các công trình quân sự trong KVPT huyện tiếp tục được đầu tư xây dựng, tạo thế trận vững mạnh trong KVPT huyện.

Thanh Liêm giữ vững thế trận trong khu vực phòng thủ
LLVT huyện Thanh Liêm trong diễn tập KVPT huyện và tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2023.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình quân sự trong KVPT, huyện Thanh Liêm luôn quan tâm chỉ đạo củng cố, nâng cao tiềm lực chính trị, tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân, tạo nền tảng để xây dựng KVPT huyện vững mạnh về mọi mặt. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp trong huyện đã tích cực cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho từng nhóm đối tượng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN, xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất cho KVPT huyện. Các công trình quân sự trong KVPT được xây dựng bảo đảm tính lưỡng dụng cao, sẵn sàng cho các nhiệm vụ phát triển KT-XH cũng như phục vụ nhiệm vụ QP-AN. Đặc biệt, huyện thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, có tinh thần và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Lực lượng quân đội thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng công an nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đặc biệt là vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an đã góp phần hoàn thành tốt cuộc diễn tập KVPT huyện và diễn tập chiến đấu trong KVPT của các xã thuộc huyện Thanh Liêm năm 2023. Những kết quả đạt được cùng những bài học kinh nghiệm trong diễn tập là cơ sở để Thanh Liêm tiếp tục chỉ đạo xây dựng huyện thành KVPT vững chắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hương Giang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.