Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Giáo dục quốc phòng, an ninh (QP&AN) có vai trò quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác QP&AN. Trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá cách mạng nước ta, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ giáo dục QP&AN.

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 ở Kim Bảng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN.

Theo số liệu thống kê của Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực của Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh), đến nay tỉnh đã hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng giai đoạn 2016-2020 đạt 103% kế hoạch. Trong đó, số cán bộ thuộc đối tượng 1, 2, 3 đạt 100-107% kế hoạch; cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 đạt 103% kế hoạch. Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh giáo dục QP&AN đối với những đối tượng đặc thù (chức sắc, chức việc, chủ nhà trọ công nhân…). Đồng thời, phối hợp thực hiện giáo dục QP&AN cho 158.217 lượt học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn.

Cơ quan quân sự từ tỉnh tới cơ sở cũng đã tích cực tham mưu với hội đồng giáo dục QP&AN cùng cấp quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật Nhà nước về QP&AN, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Quốc phòng, Luật Giáo dục QP&AN; các chỉ thị, nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về giáo dục QP&AN, từ đó có biện pháp triển khai tích cực, chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả.

Theo số liệu khảo sát của cơ quan chức năng, thời điểm đầu nhiệm kỳ 2015- 2020 toàn tỉnh có trên 10 nghìn cán bộ thuộc các đối tượng 1, 2, 3, 4 chưa được bồi dưỡng kiến thức QP&AN. Qua rà soát phân loại, cơ quan quân sự tỉnh đã tham mưu giúp Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh cử trên 200 cán bộ thuộc đối tượng 1, 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN do cấp trên tổ chức. Với cán bộ thuộc đối tượng 3, 4 tổ chức bồi dưỡng tại địa phương, để đạt hiệu quả cao, hội đồng giáo dục QP&AN các cấp chú trọng bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ giáo viên, giảng viên đủ về số lượng, bảo đảm về trình độ chuyên môn. Thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên về phương pháp giảng dạy, cập nhật văn bản, kiến thức mới; đồng thời nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức giáo dục sao cho phù hợp với trình độ nhận thức của từng nhóm đối tượng.

Công tác giáo dục QP&AN trong các nhà trường cũng được chỉ đạo, duy trì thực hiện nền nếp, trở thành bộ môn bắt buộc đối với học sinh, sinh viên. Hằng năm, hội đồng giáo dục QP&AN các cấp phối hợp với từng trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn thực hiện toàn diện công tác giáo dục QP&AN cho 100% học sinh, sinh viên theo chương trình giáo dục quy định. Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố thực hiện lồng ghép giáo dục nội dung về quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực QP-AN; về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam… cho học viên. Yếu tố nổi bật góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP&AN trong các nhà trường những năm gần đây là Bộ Quốc phòng đã đầu tư hệ thống trang bị phục vụ công tác giảng dạy gồm: máy bắn tập, súng AK hoán cải... Đây là những trang bị cần thiết giúp học sinh, sinh viên có điều kiện được học tập tốt hơn môn giáo dục QP&AN, giúp các em không chỉ hiểu, nắm vững kiến thức cơ bản về kỹ thuật quân sự mà còn biết vận dụng lý thuyết vào thực hành, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng, Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục QP&AN toàn dân, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục QP&AN trên phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh hoạt động phối hợp tuyên truyền theo các chương trình ký kết và tuyên truyền lồng ghép thông qua những dịp kỷ niệm lễ, Tết, ngày truyền thống LLVT…

Đặt biệt, chú trọng tuyên truyền kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền toàn diện hoạt động của LLVT địa phương, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống thiên tai; đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, chống đối chính trị... Hằng tháng, duy trì thực hiện 2 kỳ chuyên mục “Quân sự, quốc phòng địa phương”, 3 kỳ chuyên mục “An ninh Hà Nam” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các chuyên trang “Quốc phòng, quân sự địa phương” và chuyên trang “An ninh trật tự” trên Báo Hà Nam đạt chất lượng tốt. Qua công tác tuyên truyền đã phản ánh kịp thời, sinh động hoạt động của LLVT tỉnh giúp nhân dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới.

Mặc dù đạt được kết quả tích cực, song công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN đòi hỏi phải duy trì thường xuyên, liên tục, sâu rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để công tác giáo dục QP&AN tiếp tục duy trì được chất lượng, hiệu quả, Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh xác định: tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP&AN, giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác QP&AN.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng công tác QP&AN trên phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai bồi dưỡng toàn bộ số cán bộ thuộc các đối tượng mới được bổ nhiệm, bảo đảm công tác giáo dục QP&AN được triển khai sâu rộng, hiệu quả thiết thực; tạo chuyển biến căn bản trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ QP&AN, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở địa phương vững chắc.

Nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.