CCB Nguyễn Hồng Đông (ngoài cùng bên trái) đang tuyên truyền vận động hội viên tham gia xây dựng NTM.

Năm 2016, ông Nguyễn Hồng Đông được tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn. Trên cương vị công tác, ông luôn tận tụy hết mình vì công việc, học hỏi kinh nghiệm công tác từ những người đi trước để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, luôn nỗ lực phấn đấu hết mình trong công việc, xây dựng chi hội ngày càng vững mạnh. Bản thân ông luôn tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Đặc biệt, trong phong trào phát động ủng hộ ngày vì người nghèo, nghĩa tình biên giới hải đảo, ông luôn gương mẫu đi đầu, vận động gia đình người thân tích cực đóng góp, khích lệ người dân trong thôn tham gia.

Trên cương vị Chi hội trưởng, ông tích cực hướng dẫn, vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, chỉnh trang nhà cửa, tham gia vệ sinh môi trường, tạo bộ mặt thôn, xóm khang trang, sạch, đẹp, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Các phong trào văn hóa thể thao của thôn nhờ đó có những bước chuyển tích cực.

Năm 2018, thôn Trung Hòa có trên 95% hộ đạt và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, toàn hội không còn tỷ lệ hội viên nghèo, tỷ lệ hội viên khá, giàu chiếm hơn 70%.

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, ông Nguyễn Hồng Đông cho biết: Để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi quy định của thôn, xã, trước hết bản thân mình phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của thôn. Hành động và việc làm cụ thể của người cán bộ CCB chính là hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao nhất. Vì vậy, khi tôi vận động các phong trào chung của thôn đều được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong dân.

Ông Tạ Duy Dương, Chủ tịch Hội CCB xã Thụy Lôi cho biết: Ông Nguyễn Hồng Đông là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; gương mẫu trong lối sống; có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và cộng đồng; luôn có thái độ hòa nhã, kiên trì giải thích, hướng dẫn cho nhân dân hiểu và thực hiện đúng mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hết lòng vì công việc. Vì vậy, ông luôn được cán bộ, hội viên và nhân dân tin yêu.

Xuân Tuân