UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh và các nội dung khác theo thẩm quyền

Sáng 16/11, duới sự chủ trì của đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, UBND tỉnh đã thảo luận các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung khác theo thẩm quyền.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Uỷ viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2023 trên địa bản tỉnh Hà Nam.

UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh và các nội dung khác theo thẩm quyền
Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy yêu cầu các sở, ngành phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát lại toàn bộ danh mục các dự án; sớm hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư công trên địa bàn; thực hiện phân tách rõ các dự án thu hồi đất của năm 2023, dự án chuyển tiếp từ năm 2021 và 2022. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan và chuyển cho các địa phương trước kỳ họp chuyên đề HĐND cấp huyện.

Hội nghị cũng đã nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giao kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn bổ sung đầu tư ngân sách tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung hỗ trợ vốn đầu tư ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở làm việc của công an xã, thị trấn do Công an tỉnh thực hiện; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cho một số dự án đầu tư công do ngân sách tỉnh bố trí vốn; các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công; các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công; các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương dừng thực hiện dự án (kết thúc dự án) một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án (kết thúc đầu tư) một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh và các nội dung khác theo thẩm quyền
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến để làm rõ một số nội dung liên quan đến tính cấp thiết, phạm vị, quy mô, thời gian thực hiện, dự kiến nguồn vốn đầu tư các dự án… Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cân đối lại tổng mức vốn đầu tư một số dự án sau khi đã thực hiện điều chỉnh giảm quy mô, phạm vi dự án; bố trí nguồn vốn dự phòng, đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư và phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án; thực phân kỳ đầu tư đối với một số dự án chưa thực sự cấp thiết nhằm đảm bảo nguồn vốn trong quá trình triển khai thực hiện…

Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã báo cáo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023 (thay thế Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 4/8/2022 quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022- 2023 – chỉ trình khi có văn bản chỉ đạo của Chính phủ về học phí trước khi tổ chức kỳ họp); Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 4/8/2022 về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023 (chỉ trình khi có văn bản chỉ đạo của Chính phủ về học phí trước khi tổ chức kỳ họp).

Về nội dung này, các đại biểu đã thống nhất thông qua.

UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh và các nội dung khác theo thẩm quyền
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với các nội dung khác theo thẩm quyền của UBND tỉnh gồm: Dự thảo Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Quyết định sửa đổi một số Điều của Quy định quản lý công trình nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 6/2/2020 của UBND tỉnh Hà Nam; Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ sớm hoàn thiện các nội dung để trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy