Hiệu quả công tác phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa hai ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bưu điện tỉnh được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng tham gia. Bưu điện tỉnh là một trong các đại lý lớn nhất giúp đưa chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện đến gần với người dân hơn.

Qua nhiều năm triển khai, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua bưu điện đã cho thấy hiệu quả rõ nét bởi tính chuyên nghiệp của đội ngũ chi trả, tính minh bạch và an toàn trong công tác tổ chức và thực hiện. Quy trình từ bàn giao chuyển danh sách chi trả, chuyển kinh phí chi trả từ tài khoản của BHXH tỉnh qua tài khoản của Bưu điện tỉnh đến công tác thanh quyết toán sau mỗi kỳ chi trả luôn thực hiện đúng quy định; vấn đề an toàn tiền mặt được chú trọng. Tính đến tháng 7/2021, có khoảng 69% người hưởng các chế độ ngắn hạn, 7% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, 99,4% người hưởng trợ cấp thất nghiệp được chi trả qua tài khoản cá nhân.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, an toàn, từ đầu năm 2021 đến nay, BHXH phối hợp Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, 6, tháng 7, 8 vào cùng kỳ chi trả tháng 5 và tháng 7, chi trả tận nơi cho người hưởng tại vùng cách ly y tế. 7 tháng đầu năm 2021, BHXH tỉnh thực hiện giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH cho 33.227 lượt người, giảm 4.140 lượt người so cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền chi trả là 1.231 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2020.

Hiệu quả công tác phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số tại Điểm bưu điện văn hóa phường Liêm Chính (TP Phủ Lý).

Với mạng lưới bao phủ tới từng xã, phường, thị trấn, đội ngũ nhân viên bưu điện được xem là cánh tay nối dài của ngành BHXH trong việc tuyên truyền, vận động, giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đại lý thu Bưu điện tỉnh có tổng số 128 điểm thu với 128 nhân viên đại lý thu được đào tạo và cấp thẻ nhân viên đại lý theo quy định.

Trên cơ sở hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT và hợp đồng phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện giữa 2 ngành, đại lý thu Bưu điện tỉnh đã cơ bản thực hiện tốt các điều khoản quy định trong hợp đồng. Từ 2019 đến nay, BHXH phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức 445 hội nghị tuyên truyền thu hút được 21.874 người tham dự. Số lượng người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện qua bưu điện là 5.459, chiếm 48,1% tổng số người tham gia BHXH của tỉnh. Số lượng người đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình qua bưu điện là 6.469 người, chiếm 3,2% tổng số người tham gia BHYT hộ gia đình của tỉnh. Tính đến hết ngày 31/7/2021, kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện qua bưu điện đạt 67,6%, kết quả phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình đạt 53,9% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao. 

Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích được đẩy mạnh, góp phần cải cách TTHC, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho đơn vị sử dụng lao động. Bưu điện tỉnh đặt 48 điểm thu gom tại bưu điện huyện, thị xã, thành phố, các khu công nghiệp và bưu điện văn hóa xã. Số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính trong 7 tháng đầu năm 2021 là 33.948 hồ sơ trên tổng số hồ sơ có kết quả trả về là 49.111 hồ sơ, đạt tỷ lệ 69,1%. Đối với việc nhận hồ sơ có chuyển biến tích cực đạt tỷ lệ 7,9% trên tổng số hồ sơ và đạt 14,65% trên tổng số hồ sơ giấy chuyển đến cơ quan BHXH. Tuy nhiên, hồ sơ trả lại do chưa đủ hoặc chưa đúng theo quy định còn 0,79% hồ sơ nhận qua dịch vụ bưu chính. 

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song theo đánh giá của BHXH tỉnh, hồ sơ chuyển từ đơn vị sử dụng lao động đến cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp. Năm 2019 tỷ lệ này chiếm 34,19%, năm 2020 chiếm 42,1% hồ sơ trên tổng số hồ sơ chuyển đến cơ quan BHXH theo dịch vụ bưu chính. Nhận thức của đơn vị về quyền lợi được hưởng khi sử dụng dịch vụ hành chính công còn chưa đúng, chưa đầy đủ. Chưa có phần mềm theo dõi liên thông giữa bưu điện, BHXH và đơn vị sử dụng lao động để theo dõi quá trình luân chuyển, xử lý hồ sơ, đáp ứng được nhu cầu tra cứu quá trình luân chuyển hồ sơ của đơn vị. Nhân viên bưu điện nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC về BHXH, BHYT chuyên trách còn ít về số lượng; trình độ nghiệp vụ còn hạn chế, chưa nắm được đầy đủ TTHC để hướng dẫn, tuyên truyền đơn vị sử dụng lao động về quyền lợi và trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ hành chính công; nhân viên thu gom kiêm nhiệm chưa nghiêm túc thực hiện đúng quy trình tiếp nhận hồ sơ nên chưa đáp ứng yêu cầu của các đơn vị.

Bên cạnh đó, việc phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình qua hệ thống bưu điện ở mức thấp, chưa năm nào hoàn thành kế hoạch BHXH tỉnh giao. Việc chuyển hồ sơ của người tham gia cho cơ quan BHXH cũng như trả kết quả cho người tham gia còn chưa kịp thời, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Công tác quản lý đối tượng tham gia chưa chặt chẽ dẫn tới việc duy trì người tái tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình chưa đạt như kỳ vọng.

BHXH và Bưu điện tỉnh phối hợp nhằm mang đến các dịch vụ với chất lượng tốt nhất phục vụ người dân, các cơ quan, doanh nghiệp. Trên cơ sở thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, BHXH và Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH một cách toàn diện, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. Chú trọng thực hiện đào tạo, đào tạo lại, tập huấn kiến thức cho nhân viên các đại lý thu về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kiện toàn và nâng cao chất lượng, số lượng đại lý, nhân viên các đại lý thu qua hệ thống bưu điện và các tổ chức khác; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, khai thác, vận động, hướng tới sự chuyên nghiệp và hiện đại, hướng tới mỗi tổ dân phố, thôn, có một nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình…

Bưu điện tỉnh cần tích cực và chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền phát triển đối tượng; tăng cường nhân viên chuyên trách. Đồng thời phối hợp với cơ quan BHXH đào tạo nhân viên bưu điện chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC về BHXH, BHYT và nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng theo yêu cầu của dịch vụ bưu chính công ích.

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.