Sở Tài nguyên và Môi trường kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

Sáng 19/8, Sở Tài nguyên và Môi trường long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (20/8/2003-20/8/2023). Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý; Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Sở Tài nguyên và Môi trường Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 20820032082023
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Sở Tài nguyên và Môi trường.

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 926/2003/QĐ-UB ngày 20/8/2003 của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường; thực hiện tham mưu quản lý Nhà nước 5 lĩnh vực gồm: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường và khí tượng thủy văn. Sau nhiều lần được UBND tỉnh phê duyệt thay đổi và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước 7 lĩnh vực gồm: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ và các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Ngày đầu mới thành lập, Sở có 94 công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc 7 phòng chuyên môn và 3 đơn vị sự nghiệp. Cơ sở vật chất được tiếp quản từ Sở Địa chính chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, bộ máy của Sở được kiện toàn cơ bản phù hợp với thực tế công việc theo hướng chuyên môn sâu trên từng lĩnh vực. Tổng số 241 công chức, viên chức, người lao động làm việc tại 5 phòng, 1 chi cục và 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sắp xếp, bố trí sử dụng công chức, viên chức, người lao động; linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hiện, 100% công chức, viên chức được trang bị và sử dụng máy vi tính kết nối internet; các công việc được điều hành, xử lý, tổ chức thực hiện trên phần mềm QLVB và các phần mềm ứng dụng khác đáp ứng yêu cầu trong giải quyết công việc.

Sở Tài nguyên và Môi trường Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 20820032082023
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành trên 80 chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, quyết định, đề án về các lĩnh vực ngành. Sở chủ động ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu ở địa phương. Đây là những định hướng, chỉ đạo hướng dẫn quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, góp phần tạo thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đạt 96,9% diện tích các loại đất cần cấp giấy chứng nhận; 98/109 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được đo đạc, lập bản đồ khu dân cư bằng công nghệ số. Hiện đang thực hiện đo đạc lại bằng công nghệ số đối với 11 xã còn lại. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đô thị đạt tỷ tệ 100%; rác thải nông thôn được thu gom đạt 98%, được xử lý đạt 92%; công tác kiểm soát ô nhiễm khu vực Tây sông Đáy đã dần được cải thiện. Hàng năm, tiếp nhận trên 80 lượt công dân tại cơ quan, hàng tháng đều có lãnh đạo Sở tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo tỉnh tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh, góp phần làm giảm các vụ việc khiếu kiện kéo dài, tụ tập đông người ...

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu các kỳ Đại hội Đảng bộ Sở đã đề ra. Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường luôn được Đảng ủy cấp trên ghi nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Sở Tài nguyên và Môi trường đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”, được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen tập thể lao động xuất sắc, tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” ....

Sở Tài nguyên và Môi trường Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 20820032082023
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

 Phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ của ngành từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham gia hiệu quả chất lượng xây dựng pháp luật về tài nguyên và môi trường. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa hành chính hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân; thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm, chú trọng hoạt động giám sát khắc phục vi phạm sau thanh tra, kiểm tra...

Sở Tài nguyên và Môi trường Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 20820032082023
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đó là: Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết nhằm phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh trí tuệ tập thể; chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tài nguyên và môi trường; xây dựng Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên.

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng bộ máy tinh gọn phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt. Nâng cao chỉ đạo công tác điều hành; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có trọng tâm, trọng điểm; xác định những việc quan trọng, cấp bách cần giải quyết ngay; bảo đảm thực hiện tốt các công việc thường xuyên, ứng phó hiệu quả với những vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm vụ thể đối với các công việc trong trung hạn và dài hạn, đặc biệt là các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các Nghị quyết, chương trình chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương, phân công rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; đề cao vai trò của người đứng đầu. Bám sát tình hình thực tiễn, tham mưu với các cấp rà soát, hoàn thiện và triển khai nhiệm vụ thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận quản lý theo mục tiêu đánh giá dựa trên kết quả; tăng cường kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong việc thực thi công vụ ...

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy