Mô hình liên kết bảo đảm ANTT - TTATGT trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Thực hiện Chỉ thị số 01 - CT/TU, ngày 12/4/2021 của Thành ủy Phủ Lý về xây dựng mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông (ANTT - TTATGT) trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đi qua địa bàn thành phố Phủ Lý”, ngày 23/4/2021 UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 75/KH-UBND để tổ chức thực hiện. Phóng viên (P.V) Báo Hà Nam  đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Cao Liêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý xung quanh nội dung này.

P.V: Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT - TTATGT trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đi qua địa bàn thành phố Phủ Lý”?

Ông Hoàng Cao Liêm: Tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đi qua 6 xã, phường Liêm Chính, Liêm Chung, Liêm Tuyền, Liêm Tiết, Tiên Tân, Tiên Hải của thành phố Phủ Lý với chiều dài 8,5 km (từ km 225+137 – km 223+648). Thực tế, những năm qua tình hình ANTT - TTATGT trên địa bàn có nhiều phức tạp gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường. Trong đó, đặc biệt là các hành vi gây mất ANTT, như: trộm cắp tài sản, thiết bị, phá hoại kết cấu công trình, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và những hành vi bị cấm khác ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân sinh sống xung quanh khu vực đường cao tốc. Chính vì thế, nhằm đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, TTATGT, ngày 12/4/2021 Thành ủy Phủ Lý đã ban hành Chỉ thị số 01- CT/TU và ngày 23/4/2021 UBND thành phố xây dựng Kế hoạch số 75/KH-UBND để tổ chức thực hiện. Theo đó, nòng cột là các đơn vị: Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Công ty Vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, UBND các phường, xã và sự tham gia phối hợp, hưởng ứng tích cực từ phía nhân dân.

Theo tôi, thực hiện tốt mô hình không những nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân với Công ty Vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam mà còn tạo được sự chuyển biến về nhận thức, hành động của toàn dân trong việc giữ gìn ANTT, TTATGT trên địa bàn. Qua đó, góp phần tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài và lấn chiếm hành lang, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường. 

Mô hình liên kết bảo đảm ANTT  TTATGT trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ  Ninh Bình
Đường Lê Đức Thọ trên địa bàn xã Liêm Chung (thành phố Phủ Lý) giao cắt với Đường Lê Duẩn và quốc lộ 21 luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

P.V: Những nội dung cơ bản của kế hoạch đã được UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Hoàng Cao Liêm: Hiện nay, các đơn vị liên quan cùng lãnh đạo UBND 6 xã, phường ven tuyến đường cao tốc đã chỉ đạo quyết liệt và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh và Thành ủy, UBND thành phố về bảo đảm ANTT và TTATGT trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, cũng như sự hiểu biết của người dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung, sự cần thiết của việc xây dựng mô hình. Từ đó có ý thức, tự giác và tích cực tham gia phổ biến, tuyên truyền các kiến thức, pháp luật về ANTT, TTATGT và bảo vệ đường cao tốc. Nội dung tuyên truyền tập trung vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi ném đá gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên đường giao thông và các hành vi gây mất ANTT tại địa phương.

UBND thành phố đã phân công trách nhiệm cho các cấp, ngành, trong đó Công an thành phố chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết giao ước, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị xây dựng chương trình hành động cụ thể, chi tiết. Mặt khác, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện mô hình của các cơ quan, đơn vị, thường xuyên cập nhật, bổ sung những nội dung trong giao ước phối hợp. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn TTATGT phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương.

Đối với lãnh đạo UBND 6 xã, phường tăng cường phối hợp với Công an thành phố, chỉ đạo lực lượng công an phường, xã tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức ký cam kết đối với các hộ gia đình sinh sống ven đường gom đường cao tốc không dừng, đỗ phương tiện sai quy định, không ném đất, đá, các vật cứng khác từ cầu vượt vào đường cao tốc. Nghiêm túc không lấn chiếm, sử dụng hành lang đường, tập kết đất đá, bãi cát, đào bới đất đá trồng cây hoa màu, chăn thả gia súc, gia cầm trong hành lang bảo vệ đường cao tốc.

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các quy định trong công tác bảo đảm ANTT, TTATGT. Trong đó, tập trung vào nội dung của kế hoạch đã được phổ biến, Luật Giao thông đường bộ và những hành vi cấm khi tham gia giao thông trên đường cao tốc. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an tích cực thông tin, tuyên truyền và thường xuyên biểu dương gương người tốt, việc tốt trong tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, kế hoạch của Thành ủy và UBND thành phố, góp phần thực hiện có hiệu quả mô hình này.

Với Công ty Vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thành phố, các xã, phường tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình ANTT và TTATGT trên tuyến cao tốc. Tập trung quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công nhân viên và phát động trong toàn đơn vị để làm tốt các nội dung trong giao ước phối hợp. Nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT và TTATGT, chủ động cung cấp thông tin, tình hình có liên quan, đề xuất với các cấp, ngành có biện pháp thực hiện hiệu quả hơn. Hỗ trợ Công an thành phố, UBND các xã, phường trong tuyên truyền các quy định của pháp luật, phối hợp xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức tuần tra bảo đảm ANTT và TTATGT trên tuyến đường cao tốc.

P.V: Để mô hình đạt hiệu quả cao, theo ông cần tiếp tục triển khai thực hiện những giải pháp gì?

Ông Hoàng Cao Liêm: Trước hết, đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên các cấp, ban công tác mặt trận cơ sở, nhất là lãnh đạo UBND 6 xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATGT trên tuyến đường cao tốc, đường ven cao tốc. Gắn nội dung kế hoạch với việc thực hiện các phong trào thi đua khác tại địa phương. Tích cực phối hợp với các đơn vị trong việc tuyên truyền, vận động và tham gia xử lý các tình huống đột xuất, đám đông gây mất ANTT, cản trở giao thông, không để điểm nóng về TTATGT xảy ra trên địa bàn dân cư.

Các cơ quan, đơn vị, phường, xã của thành phố cần tiếp tục quán triệt và tổ chức nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 01/CT-TU của Thành ủy và Kế hoạch số 75/KH-UBND của UBND thành phố đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm chất lượng. Định kỳ 6 tháng giao ban giữa các đơn vị tham gia ký Giao ước phối hợp, hằng năm sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, lựa chọn, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc thực hiện mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT- TTATGT trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đi qua địa bàn thành phố Phủ Lý”.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Phùng Thống

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.