Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động công khai, minh bạch, đúng đối tượng

Kết quả khảo sát dự kiến toàn tỉnh có 13.958 lao động đang làm việc được hỗ trợ tiền thuê nhà; dự kiến kinh phí hỗ trợ 20,937 tỷ đồng và 3.785 người được hỗ trợ quay trở lại thị trường lao động, với số tiền dự kiến hỗ trợ là 11,355 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022  của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, ngày 13/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1241/KH-UBND triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

Theo kế hoạch thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động đang ở  thuê, ở trọ, làm việc trong Khu công nghiệp (KCN) được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý KCN và khu kinh tế.

Đối với hỗ trợ người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày  30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01/4/2022. 

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động công khai minh bạch đúng đối tượng
Sản xuất sợi tại Chi nhánh Công ty cổ phần Dệt Hà Nội (KCN Đồng Văn II)

Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động gồm những lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại KCN được hỗ trợ khi có đủ các  điều kiện: Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày  30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong  khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó. 

Ngoài các điều kiện trên, lao động được hỗ trợ phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan Bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. 

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4, Điều 2, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP  ngày 11/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển  dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan Bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. 

Mức hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp là 500.000 đồng/tháng, người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1.000.000 đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng và được chi trả hằng tháng. 

Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp cần thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng, mức hỗ trợ, hồ sơ, trình tự, thủ tục, chi trả theo đúng thời gian quy định tại Quyết định số  08/2022/QĐ-TTg kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 

Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tích cực phối hợp rà soát, tổng hợp số người và số tiền dự kiến hỗ trợ cho các lao động.  

Ban quản lý các KCN tỉnh chỉ đạo doanh nghiệp rà soát, thống kê, tổng hợp danh sách người lao động, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND cấp huyện để phục vụ việc xác định các đối tượng thụ hưởng chính sách, đảm bảo nhanh chóng, chính xác. 

Cụ thể, Ban đã gửi thông báo đến các doanh nghiệp và đề nghị cung cấp thông tin: Dự kiến số lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà; dự kiến số tháng được hỗ trợ tiền thuê nhà; dự kiến tổng số tiền được hỗ trợ thuê nhà. Dự kiến số người được hưởng hỗ trợ quay trở lại thị trường lao động gồm: dự kiến số tháng được hỗ trợ và dự kiến tổng số tiền được hỗ trợ quay trở lại thị trường lao động là bao nhiêu.

Ông Đỗ Văn Huynh, Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp (Ban Quản lý các KCN tỉnh) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1241/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022  của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ  tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ban Quản lý các KCN đã tiến hành khảo sát tại các doanh nghiệp trong KCN. Kết quả khảo sát dự kiến có 13.958 lao động đang làm việc được hỗ trợ tiền thuê nhà; dự kiến kinh phí hỗ trợ 20,937 tỷ đồng và 3.785 người được hỗ trợ quay trở lại thị trường lao động, với số tiền dự kiến hỗ trợ là 11,355 tỷ đồng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đúng quy định theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan đã và đang chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ được giao. 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp số kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ theo quy định… 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường tuyên truyền cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nắm rõ chính sách hỗ trợ đối với người sử dụng lao động và người lao động có quan hệ lao động; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu với UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động…

Với mục đích nhằm góp phần hỗ trợ cho người lao động giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống, đảm bảo nguồn lực lao động để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm về thời hạn giải quyết chính sách, không phát sinh thủ tục, hồ sơ đối với người sử dụng lao động và người lao động; 

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN cần kê khai trung thực; tổng hợp, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà  đảm bảo chính xác, minh bạch và chịụ trách  nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung kê khai.

Thanh Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy