Sơ kết 6 tháng đầu năm về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

Chiều 10/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về CĐS quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; các thành viên Ủy ban Quốc gia về CĐS và Tổ công tác triển khai Đề án 06; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, địa  phương.

Sơ kết 6 tháng đầu năm về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) CĐS tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06; Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực BCĐ CĐS tỉnh, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06; các đồng chí thành viên BCĐ về CĐS và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc BCĐ về CĐS tỉnh; các đồng chí thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; các đồng chí tổ công tác giúp việc BCĐ về CĐS tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đánh giá kết quả thực hiện CĐS, theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành đã nỗ lực, tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản, chính sách để hoàn thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy CĐS quốc gia. Chính phủ thường xuyên đánh giá, chỉ đạo hoạt động CĐS quốc gia thông qua các phiên họp Chính phủ thường kỳ. Đến nay, đã có 12/22 bộ, cơ quan ngang bộ và 43/63 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024;19 bộ, ngành, địa phương có kế hoạch thực hiện kiểm tra giám sát CĐS trong năm.

Về phát triển dữ liệu số, đã xác thực được hơn 97,6 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. Dữ liệu bảo hiểm xã hội đã và đang được kết nối, chia sẻ dữ liệu với 9 bộ và 63 địa phương; 36 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 63/63 địa phương hoàn thành việc thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Tính đến hết tháng 6/2024, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cấp bộ là 46,36%; của địa phương đạt 58,12%.

Về phát triển hạ tầng số, đến hết tháng 6/2024, tổng số hộ gia đình sử dụng internet cáp quang băng rộng đạt 82,2%; tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh đạt 84%. Sóng di động 4G đã phủ tới 99,8% dân số tại tất cả các vùng miền của tổ quốc và 100% các xã, phường trên cả nước.

Về phát triển Chính phủ số, tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 48%; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến toàn trình của các bộ, ngành đạt 61%; cấp tỉnh, thành phố đạt 17%.

Về phát triển kinh tế số và xã hội số, trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế số đạt khoảng 22,4%; tỷ trọng kinh tế số trong GDP ước đạt 18,3%; thương mại điện tử ước đạt mức tăng trưởng 49% so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến hết 30/6/2024, tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán đạt 87,08%, vượt mục tiêu đề ra cho năm 2025 là 80%. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam tiếp tục giữ thứ hạng 11 toàn cầu về số lượng lượt tải ứng dụng di động và thứ hạng 31 toàn cầu về doanh thu thanh toán qua ứng dụng…

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại CĐS trong 6 tháng đầu năm 2024 như: Tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình thấp; việc kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin 1 lần còn hạn chế; tỷ lệ số hóa, tái sử dụng hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn thấp; công tác an toàn, an ninh thông tin còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tình trạng lừa đảo trực tuyến, giả danh vẫn diễn ra…

Sơ kết 6 tháng đầu năm về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam.

Về kết quả thực hiện Đề án 06, theo báo cáo của Bộ Công an, đến nay, trong số 656 nhiệm vụ phải hoàn thành theo lộ trình, đã hoàn thành 244 nhiệm vụ. Có 43/76 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó có 36 dịch vụ công được thực hiện toàn trình. Hiện, 62/63 HĐND các địa phương đã ban hành Nghị quyết về miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Người dân đã được cung cấp đầy đủ các giấy tờ bảo đảm các hoạt động, công việc hàng ngày cả trên môi trường mạng (100% công dân đã được cấp mã số định danh cá nhân; 86,3 triệu công dân đã được cấp thẻ căn cước gắn chíp điện tử; hơn 75,7 triệu tài khoản định danh điện tử đã được cấp và kích hoạt trên 55,25 triệu tài khoản)…

Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong triển khai Đề án 06 như: Việc tái sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa phục vụ giải pháp thủ tục hành chính theo nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin 1 lần còn hạn chế; việc tích hợp giải pháp ký số từ xa với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh chậm tiến độ; nhiều bộ, ngành chưa hoàn thành việc kết nối kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công…

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá kết quả đạt được, nhận diện những tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc trong CĐS và thực hiện Đề án 06. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, bài học của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương mình trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả thực hiện CĐS quốc gia và Đề án 06 trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CĐS và Đề án 06. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng lưu ý phải quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện CĐS quốc gia và triển khai Đề án 06. Các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về CĐS đã đề ra trong kế hoạch CĐS năm 2024; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về CĐS; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, xây dựng mô hình mới về CĐS. Đối với các bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng kế hoạch hoạt động của BCĐ năm 2024, chưa có kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động CĐS cần khẩn trương hoàn thành trước ngày 20/7 để chỉ đạo, điều hành triển khai CĐS hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thành xây dựng, trình ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế số - xã hội số giai đoạn 2024-2025; nghiên cứu, ban hành tiêu chuẩn địa chỉ số quốc gia trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích; triển khai thương mại hóa dịch vụ 5G và đẩy mạnh các giải pháp xóa vùng lõm sóng di động trên phạm vi toàn quốc; phối hợp Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động năm 2024 - 2025 về CĐS hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tuyến, dựa trên dữ liệu…

Để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có lộ trình để đưa các tiện ích thiết yếu lên ứng dụng này, đặc biệt là hoàn thành lý lịch tư pháp, số sức khỏe điện tử, giấy khai sinh, kết hôn... trên VNeID để người dân trên cả nước được sử dụng, thụ hưởng; triển khai định danh, xác thực đối với tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài trên VneID. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Các địa phương khẩn trương điều chỉnh Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính kết nối với Hệ thống phần mềm dịch vụ công liên thông...

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy