Mặt trận Tổ quốc tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung nhiều giải pháp để làm tốt việc nắm bắt tình hình nhân dân, chủ trì tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, tích cực tham gia giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp công tác 3 bên. 

Mặt trận Tổ quốc tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri
Đại diện cử tri Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: T.S

Để kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn và triển khai thông qua nhiều hình thức, như: Tiếp xúc cử tri, ghi phiếu phản ánh trong hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức  chính trị – xã hội, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ và cử cán bộ thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình nhân dân ở các địa phương. Đồng thời giao cho Ban chuyên môn tiếp thu, tổng hợp, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân gửi đến cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan liên quan. Tại các kỳ họp giao ban hằng tháng của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh được mời dự và có thông báo về tình hình nhân dân, những kiến nghị của cử tri và kết quả theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Từ sau Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh (tháng 7/2019) đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổng hợp 10 văn bản thông báo tình hình nhân dân và một số kiến nghị của cử tri trong tỉnh trên nhiều lĩnh vực: kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng… kiến nghị đến Thường trực HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết. Thông qua việc nắm bắt, phản ánh thường xuyên của MTTQ đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp có cơ sở tiếp thu và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những kiến nghị của cử tri và nhân dân các địa phương bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Cùng với làm tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân, việc tổ chức tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng được MTTQ tỉnh hướng dẫn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thực tế, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã căn cứ vào kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, chủ động hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của tỉnh, lựa chọn địa điểm tổ chức, mời thành phần cử tri, phân công cán bộ điều hành và tổng hợp ý kiến của nhân dân. Được biết, thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ MTTQ các cấp về các kỹ năng: Thu thập thông tin, xây dựng kịch bản điều hành, chọn cử thư ký có khả năng tổng hợp, ghi biên bản các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm ghi chép, phân loại các ý kiến rõ ràng, đầy đủ. Đồng thời, có kế hoạch phân công cán bộ dự các điểm tiếp xúc cử tri; tổng hợp trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kênh thông tin từ các tổ chức thành viên và các vị ủy viên ủy ban MTTQ các cấp…

Trong quá trình tổng hợp ý kiến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đoạo cán bộ trực tiếp liên hệ trao đổi với các địa phương, đơn vị, cá nhân để làm rõ các nội dung kiến nghị của cử tri; tổng hợp, phân loại theo các nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực giải quyết và có sự trao đổi thống nhất giữa các bộ phận chuyên môn của MTTQ và văn phòng HĐND, UBND trước khi gửi đến kỳ họp HĐND, các phiên họp giao ban của Thường trực HĐND tỉnh.

Trong phối hợp tham gia giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh luôn chủ động phối hợp đề xuất với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đẩy mạnh công tác giám sát việc giải quyết ý kiến của cử tri trên các lĩnh vực; rà soát, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh giám sát những vấn đề cử tri quan tâm; tham gia các cuộc giám sát theo kế hoạch của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh khi được mời. Phối hợp giám sát hoạt động của các đại biểu HĐND tỉnh; giám sát công tác tiếp dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua theo dõi từ Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chuyển đến HĐND, UBND tỉnh 188 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Tuy nhiên, có thể thấy công tác nắm tình hình nhân dân, các giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và tham gia giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn còn những khó khăn nhất định. Trong đó, việc nắm bắt tình hình nhân dân của MTTQ chưa thu thập được qua nhiều kênh thông tin do đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp còn mỏng, năng lực tổng hợp ở cấp cơ sở có mặt còn hạn chế. Việc theo dõi, giám sát, đôn đốc giải quyết ý kiến cử tri có việc còn chậm, chưa quyết liệt. Trong điều hành hội nghị tiếp xúc cử tri có nơi còn chưa đầy đủ, chưa chính xác, dẫn đến khó tổng hợp để kiến nghị các cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết một cách kịp thời.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến cử tri và tham gia giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian tới, theo đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, quan trọng nhất là phải tăng cường củng cố tổ chức hoạt động của MTTQ các cấp; nâng cao chất lượng cán bộ; tăng cường các kênh thông tin, tăng cường việc đi cơ sở của cán bộ để tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn, khu vực có vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân…

Cùng với đó, tiếp tục duy trì trao đổi thông tin thường xuyên giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh với các cơ quan chức năng trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là đối với những ý kiến, kiến nghị có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp để bảo đảm giải quyết kịp thời. 

Ngoài ra, việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan đến kết quả giải quyết của cơ quan chức năng. Vì vậy, khi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cần chú ý phân loại ý kiến theo lĩnh vực và theo thẩm quyền, trách nhiệm; chỉ tổng hợp những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cấp mình để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng thời, duy trì tốt việc họp tổ đại biểu HĐND ở các địa phương để thống nhất về nội dung các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhằm giúp cho việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

Việc tham gia giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri là rất quan trọng, bởi vậy, chính quyền và các cơ quan chức năng cần tập trung giải quyết nghiêm túc. Làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung, chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh trước cử tri trên các phương tiện truyền thông địa phương, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các lần tiếp xúc trước đó. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh cũng cần tăng cường phối hợp với MTTQ các cấp trong theo dõi, giám sát thường xuyên việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp, hạn chế tình trạng đơn thư, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đức Anh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.