Ghi nhận ở Đảng bộ xã Thanh Tâm

Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền xã Thanh Tâm (Thanh Liêm) đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Đảng bộ xã Thanh Tâm có 11 chi bộ trực thuộc (trong đó có 05 chi bộ thôn xóm, 03 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ Công an xã, 01 chi bộ Trạm Y tế và 01 chi bộ HTX Dịch vụ nông nghiệp) với 365 đảng viên sinh hoạt. Với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa khôi phục, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức quán triệt, ban hành chương trình hành động và các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề trọng tâm toàn khóa để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Ghi nhận ở Đảng bộ xã Thanh Tâm
Các thiết chế văn hóa cơ sở cũng được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho người dân. Ảnh: Nhà văn hóa thôn Chè Kho làng

Ngay sau đại hội, với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã đã duy trì và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Bám sát cơ sở để nắm tình hình, định hướng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời chỉ đạo giải quyết các phát sinh ngay tại cơ sở. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, ngày càng vững mạnh. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên. Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức xã, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm Luật Cán bộ công chức và quy chế hoạt động của cơ quan. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; giữ gìn kỷ cương kỷ luật tại cơ quan.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức xã đều xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Ý thức, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực; công tác cải cách hành chính từng bước đi vào thực chất hơn. Kết quả, hằng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có từ 40-50% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên mới cũng được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2022 đã phát triển được 16 đảng viên mới, đạt 40% chỉ tiêu đại hội. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2023 - 2025 và đại hội các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Ghi nhận ở Đảng bộ xã Thanh Tâm
Bộ mặt  NTM ở Thanh Tâm khởi sắc. Ảnh: Cổng vào thôn Chè Kho Làng được xây dựng khang trang

Đảng ủy xã chủ động, sâu sát, tập trung lãnh đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp thiết thực giải quyết những tồn đọng, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, giải quyết đơn thư trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn xã, như: Dự án nâng cấp, cải tạo các đường giao thông nông thôn; dự án nhà đa năng trường tiểu học, trường THCS; dự án khu nhà lớp học 03 tầng 15 phòng trường tiểu học…

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu đều đạt và vượt tiến độ kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra; nhiều chỉ tiêu có mức tăng khá: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2022 đạt 67 triệu đồng; thu ngân sách đạt 115,8% so với chỉ tiêu đại hội. Công tác xây dựng NTM đạt kết quả tích cực; kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2022 giảm còn 1,64%; tích cực triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng, cơ bản không có phát sinh mới; công tác quốc phòng địa phương, công tác an ninh trật tự được tăng cường và giữ vững ổn định.

Các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, như: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm; gắn với mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất hiện có. Quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt; rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong xây dựng NTM kiểu mẫu theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo nhiệm vụ về xây dựng xã NTM kiểu mẫu, chỉ đạo các chi bộ thôn ra nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu, tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng Đề án xây dựng NTM kiểu mẫu nổi trội về giáo dục; ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Với sự tập trung lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự phối hợp của các ngành, tổ chức đoàn thể, các thôn, sự đồng thuận của nhân dân, xã đã tập trung triển khai đẩy mạnh hoàn thiện 4/4 tiêu chí, 13/13 chỉ tiêu, xã được UBND tỉnh Hà Nam công nhận là xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021. Đến nay, xã đang tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu.

Ghi nhận ở Đảng bộ xã Thanh Tâm
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” xã Thanh Tâm (Thanh Liêm). Ảnh: Đức Anh

Có thể nói, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, tình hình kinh tế - xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng ở Thanh Tâm đã có những bước chuyển tích cực, góp phần củng cố thêm niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ và nhân dân xã phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên gắn với việc đẩy mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy tối đa nội lực, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã; đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực lợi thế về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng NTM bền vững. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính; giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm phát huy dân chủ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy