Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ, đoàn viên, hội viên khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Sáng 25/7, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hội nghị diễn ra với sự điều hành của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ đoàn viên hội viên Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị  xã hội
Các đại biểu dự buổi đối thoại.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh;  thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cùng hơn 100 cán bộ, đoàn viên, hội viên khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ đoàn viên hội viên Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị  xã hội
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi đối thoại.

Mở đầu hội nghị đối thoại, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo khái quát một số kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh của tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là một hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, đây là dịp để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng; những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là, các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong quá trình tổ chức thực hiện còn khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ đoàn viên hội viên Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị  xã hội
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, hội viên tại buổi đối thoại.

Thông qua hoạt động đối thoại nhằm tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đoàn viên, hội viên; đồng thời, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các đoàn viên, hội viên. Đồng thời, tăng cường sự đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ đoàn viên hội viên Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị  xã hội
Các đồng chí chủ tọa buổi đối thoại.

Tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên, hội viên khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nêu 20 lượt ý kiến, đề xuất tập trung vào 5 nhóm vấn đề: Việc bảo đảm chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách (Chủ tịch Ủy ban MTTQ) xã, phường, thị trấn; chế độ phụ cấp công vụ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã; việc hỗ trợ cho các đồng chí chi hội trưởng Cựu chiến binh tại các thôn, xóm, tổ dân phố; chế độ phụ cấp hằng tháng cho chi hội trưởng phụ nữ ở thôn, tổ dân phố và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; việc giải quyết chế độ cho các Hội Cựu thanh niên xung phong tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc còn tồn đọng; việc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng và bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ đoàn viên hội viên Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị  xã hội
Lãnh đạo Sở Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, hội viên tại hội nghị đối thoại.

Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ và việc quy hoạch, đào tạo đưa vào nguồn cán bộ, công chức cấp xã đối với cán bộ hội cựu chiến binh ở thôn, tổ dân phố và bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; việc đào tạo, chuyển đổi nghề cho người dân, nhất là khu vực thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội. Việc hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tạo điều kiện để các hợp tác xã vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh; hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp trong sản xuất kinh doanh và trong ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; việc sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao; việc liên kết trong sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân gắn với tiêu thụ sản phẩm. Công tác xuất khẩu lao động trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong các khu công nghiệp, nhất là những lao động có hoàn cảnh khó khăn; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ đoàn viên hội viên Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị  xã hội
Lãnh đạo Công an tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, hội viên tại hội nghị đối thoại.

Tất cả những ý kiến xác đáng, sát thực tế, tâm huyết, trách nhiệm cán bộ, đoàn viên, hội viên Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan trực tiếp trả lời, làm rõ, đáp ứng mong đợi của cán bộ, đoàn viên, hội viên. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ đoàn viên hội viên Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị  xã hội
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, hội viên tại hội nghị đối thoại.

Phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, đầy trách nhiệm của cán bộ, hội viên, đoàn viên khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đây là những ý kiến chính đáng và thiết thực, đề nghị các cấp, sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung xem xét, xử lý, giải quyết đầy đủ, kịp thời những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên, đoàn viên. Đồng thời, đề nghị các ban Đảng của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh nghiêm túc tiếp thu các nội dung đã trao đổi; đồng thời, có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, hội viên theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước bảo đảm quyền, lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ đoàn viên hội viên Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị  xã hội
Đại diện cán bộ, đoàn viên, hội viên nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

 Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: các cấp MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh cần tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là những quan điểm, tư tưởng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác MTTQ, đoàn, hội; các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh về phát triển KT-XH và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động và khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ đoàn viên hội viên Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị  xã hội
Đại diện cán bộ, đoàn viên, hội viên nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp bảo đảm an sinh xã hội, làm tốt nhiệm vụ chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, hội viên, người có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững. Quan tâm phát triển hội viên, đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh.Tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 01 ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội giai đoạn 2021-2025”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ đoàn viên hội viên Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị  xã hội
Đại diện cán bộ, đoàn viên, hội viên nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Nắm bắt, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền về tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát huy dân chủ, vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tích cực vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể. Quan tâm, làm tốt công tác thi đua khen thưởng; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đoàn viên, hội viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đồng thời triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình, tiên tiến trong toàn tỉnh./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.