Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5; thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2023

Chiều 11/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2023, triển khai chương trình công tác thời gian tới và thảo luận, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 và thống nhất nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2023
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành có liên quan.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2023, hội nghị đã thảo luận và thống nhất: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh bám sát giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; UBND tỉnh bám sát nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp điều hành của Chính phủ, các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để cụ thể hóa và tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư, thu chi ngân sách năm 2023; nắm bắt thông tin, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; tập trung chỉ đạo giải quyết một số nội dung cử tri và nhân dân có ý kiến tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Chỉ đạo các cấp, ngành trong tỉnh tập trung triển khai các chương trình, nhiệm vụ năm 2023 theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 và thống nhất nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2023
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kết luận phiên họp.

Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác; phối hợp rà soát, chuẩn bị các nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh, thông qua 22 nghị quyết đảm bảo đúng thẩm quyền quy định để giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp nắm bắt, tổng hợp, theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân trong tỉnh; đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định của pháp luật. Vai trò, chức năng của các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh tại các địa phương, đơn vị tiếp tục được phát huy...

Triển khai chương trình công tác trong thời gian tới, phiên họp thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo kịp thời, đúng quy định; đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; triển khai hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch; phối hợp rà soát, chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIX; …

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 và thống nhất nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2023
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phiên họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh báo cáo tình hình triển khai nghị quyết HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Về nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh, trên cơ sở dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh, hội nghị đã thảo luận và cơ bản nhất trí. Theo đó, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh dự kiến tổ chức trong 2,5 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 03-07/7/2023 tại Hội trường UBND tỉnh. Ngoài việc xem xét, quyết định các nội dung thường lệ, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng về: điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; quy định mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam; các nhóm vấn đề về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công...

Phiên khai mạc, phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và phiên bế mạc kỳ họp được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nam. Kỳ họp tiếp tục thiết lập số điện thoại trực tiếp để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thời gian tiếp xúc cử tri, họp tổ đại biểu trước kỳ họp dự kiến trong 02 ngày, ngày 01 và 02/6/2023. Mỗi huyện, thị xã, thành phố tiếp xúc tại 04 điểm.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 và thống nhất nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2023
Đồng chí Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị iếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là tập trung tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân, doanh nghiệp…

Tích cực theo dõi, giám sát, nắm tình hình việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ kế hoạch nhất là các dự án trọng điểm, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ của Trung ương; việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là những nội dung theo Nghị quyết về kết quả phiên họp chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh. Rà soát, chuẩn bị kỹ các nội dung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh.

Tăng cường giám sát, nắm tình hình, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật tại địa phương nhất là trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; các Ban của HĐND tỉnh thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh năm 2023 theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tuyên truyền bằng hình thức phù hợp và thường xuyên theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh đã ban hành, những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong triển khai nhiệm vụ ở địa phương; nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân...

Về thời gian tổ chức kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí như báo cáo của thường trực HĐND tỉnh. Về các nội dung trình kỳ họp, cơ bản thống nhất với các đề xuất của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý cần xem xét, rà soát, cân nhắc kỹ một số nội dung về cơ chế, chính sách cũng như tên gọi của một số nghị quyết để bổ sung, hoàn thiện, nếu đủ điều kiện sẽ đưa vào chương trình kỳ họp...

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy