Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh: Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu và bắt đầu phiên chất vấn, trả lời ý kiến cử tri

Sáng nay, 6/12 Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, khóa XIX tiếp tục chương trình làm việc.

Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu và bắt đầu phiên chất vấn trả lời ý kiến cử tri
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy điều hành phiên chất vấn, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Ảnh Thu Thảo

Dự phiên họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu và bắt đầu phiên chất vấn trả lời ý kiến cử tri
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành, thông qua Nghị quyết về xác nhận lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Ban Kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026. 100% các đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã nhất trí thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

Dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường. Có 9 đại biểu phát biểu tham gia ý kiến về các vấn đề kinh tế xã hội và các vấn đề mà Cử tri và Nhân dân quan tâm thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản, tài liệu kỳ họp.

Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu và bắt đầu phiên chất vấn trả lời ý kiến cử tri
Các đại biểu dự phiên họp.

Các ý kiến tập trung đánh giá phân tích về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023; thảo luận các mục tiêu, chỉ tiêu và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2024; giải pháp đảm bảo nguồn vốn đầu tư công năm 2024 từ nguồn thu tiền sử dụng đất; nâng cao chất lương khám chữa bệnh; công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trong nhân dân.

Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu và bắt đầu phiên chất vấn trả lời ý kiến cử tri
Đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục, đại biểu HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Nhiều đại biểu bày tỏ nhất trí với các dự thảo nghị quyết, đồng thời tham gia cụ thể vào nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Nhất là những nghị quyết về cơ chế chính sách có tác động trực tiếp đến an sinh xã hội, đời sống nhân dân và sự phát triển của tỉnh...:

Tiếp theo, phiên họp bắt đầu nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri dưới sự điều hành của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu và bắt đầu phiên chất vấn trả lời ý kiến cử tri
Các đại biểu dự kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, phát huy tinh thần trách nhiệm của đại biểu nêu câu hỏi chất vấn trực tiếp tại kỳ họp ngoài những nội dung đã gửi yêu cầu chất vấn đến Thường trực HĐND tỉnh; đối với những nội dung trả lời chất vấn trực tiếp của thành viên UBND tỉnh tại kỳ họp mà các đại biểu còn băn khoăn, hoặc những nội dung khác có liên quan xin mời các vị đại biểu đặt câu hỏi bổ sung thêm, với tinh thần hỏi nhanh đáp gọn.

Đặc biệt, tại Kỳ họp này, để tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của đại biểu HĐND tỉnh đối với các thành viên UBND tỉnh, các ngành chức năng trong việc thực hiện các nội dung cam kết, lời hứa trước cử tri và nhân dân, đối với những nội dung đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn tại các Kỳ họp trước với tinh thần theo đến cùng các vấn đề, nhất là, những vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu và bắt đầu phiên chất vấn trả lời ý kiến cử tri
Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Hoàng Thuyên trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Mở đầu phiên trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đăng đàn trực tiếp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương trong tỉnh cũng như nội dung chất vấn của đại biểu về lĩnh vực này đều tập trung vào vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường nông nghiệp, nông thôn; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng NTM; đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp…

Liên quan đến việc cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Thanh Liêm (khu vực xã Thanh Tâm, thôn Trung Hiếu xã Thanh Hải; xã Thanh Hà), một vấn đề đã được cử tri và đại biểu kiến nghị, chất vấn nhiều lần, đại biểu Trần Ngọc Nam,  Tổ Đại biểu Thanh Liêm tái chất vấn lãnh đạo Sở NN & PT NT: “Tiêu chí về nước sạch là tiêu chí cơ bản và có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm sức khỏe cho người dân, là vấn đề được cử tri, Nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh rất quan tâm; tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp, cử tri và Nhân dân thường xuyên kiến nghị về vấn đề này; từ đầu nhiệm kỳ tới nay, tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đều có nội dung chất vấn về vấn đề này. Tại phiên họp tháng 4/2023 của Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với vấn đề cung cấp nước sạch nông thôn chậm được khắc phục, giải quyết dứt điểm nhất là về chất lượng nước sạch, việc đảm bảo cung cấp nước đáp ứng nhu cầu của người dân (trên địa bàn huyện Thanh Liêm hiện nay: việc cung cấp nước cho người dân khu vực xã Thanh Tâm chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm; người dân thôn Trung Hiếu xã Thanh Hải chưa có nước sạch phục vụ sinh hoạt; việc cung cấp nước trên địa bàn xã Thanh Hà nhiều thời điểm tần suất, khối lượng bơm rất ít, không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân). Đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết giải pháp cụ thể để xử lý, giải quyết dứt điểm những vấn đề trên; đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.”

Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu và bắt đầu phiên chất vấn trả lời ý kiến cử tri
Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam, Tổ đại biểu huyện Thanh Liêm chất vấn Giám đốc Sở NN&PTNT.

Về câu hỏi này, đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh xử lý dứt điểm những tồn tại này trong quý I/2024.

Về chất lượng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, đại biểu Thích Đàm Mai, Tổ đại biểu huyện Lý Nhân cũng nêu câu hỏi tái chất vấn người đứng đầu ngành nông nghiệp tỉnh: “Theo báo cáo của UBND tỉnh, dự kiến hết năm 2023, toàn tỉnh có 39 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; vượt chỉ tiêu về số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đến năm 2025 theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy đã đề ra. Tuy nhiên, qua theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn tỉnh, hiện nay chất lượng xây dựng NTM chưa cao nhất là về cơ sở hạ tầng (đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa…), việc xử lý rác thải, chất lượng nước sạch nông thôn chưa đảm bảo; việc  xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả … còn nhiều hạn chế, cử tri và nhân dân còn có ý kiến tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết các giải pháp để nâng cao chất lượng xây dựng NTM đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững”.

Về vấn đề đại biểu nêu, Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng: Tại kỳ họp thứ 5 (cuối năm 2021) HĐND tỉnh khóa XIX đại biểu cũng đã chất vấn nội dung này. Vì vậy, sau phiên họp chấp vấn tại kỳ họp thứ 5, Sở NN&PTNT đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, quy định mức độ đạt chuẩn đạt chuẩn NTM và các văn bản chỉ đạo triển khai duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu (Các Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện NTM hàng năm, kế hoạch chuyên đề phục vụ xây dựng NTM và các văn bản chỉ đạo đôn đốc).

Về chất lượng xây dựng NTM kiểu mẫu (19 xã): Công nhận đạt NTM kiểu mẫu thực hiện theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Sau khi được công nhận, các xã tích cực quan tâm việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí... Hiện nay, so với Bộ tiêu chí nông thôn mới (Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022) và quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 quy định xã NTM kiểu mẫu) các xã cơ bản đáp ứng tiêu chí xã NTM nâng cao và đang hoàn một số chỉ tiêu, mô hình thôn thông minh (theo hướng dẫn của Sở Thông tin & Truyền thông) để đáp ứng các mức độ đạt chuẩn và quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Về chất lượng NTM nâng cao tại 12 xã được công nhận năm 2022 (Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 13/7/2023) đảm bảo các điều kiện và đáp ứng đạt chuẩn các tiêu chí NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND. Với những thực trạng trên và để duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, Sở NN& PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2256/UBND-NNTNMT ngày 20/11/2023 về việc tập trung chỉ đạo, cụ thể đối với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã. Trong đó, tập trung duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí về môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch; an ninh trật tự được đảm bảo; phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Trên cơ sở đó, Sở NN & PTNT (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) tiếp tục đôn đốc và chủ động phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong triển khai thực hiện xây dựng NTM đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu.

Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu và bắt đầu phiên chất vấn trả lời ý kiến cử tri
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Chí Thống trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp.

Tiếp theo, Giám đốc Sở Tài nguyên&Môi trường, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời 10 ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực đất đai, môi trường như: Điều chỉnh giá đất áp dụng để tính thu thuế đất phi nông nghiệp cho phù hợp; quan tâm xử lý ô nhiễm nước sông Nhuệ, sông Châu Giang; có cơ chế hỗ trợ khi thu hồi đất đa canh đã hết thời hạn thuê đất để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn xã Mộc Nam, phường Duy Minh, phường Hoà Mạc, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên; trong công tác thu hồi đất nông nghiệp thuộc dự án đường nối hai Đền Trần trên địa bàn huyện Lý Nhân hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, hiện có một số hộ tự ý chuyển đổi, mua bán bằng hình thức tự thỏa thuận (có giấy viết tay) nên chưa thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước, vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng. Trong thời gian tới trên địa bàn còn có nhiều dự án khác tiếp tục phải tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tạo điều kiện, hướng dẫn cho các hộ tự mua bán, tự chuyển đổi được hoàn thiện các hồ sơ hợp pháp để sau nếu có phải thu hồi thì công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng được thuận lợi và đạt kết quả cao....

Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp tiếp tục nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri và chất vấn, trả lời chất vấn./.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.