Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh khóa XVIII bầu.

Tại 3 tổ thảo luận, các đại biểu tập trung cho ý kiến, phân tích làm rõ các nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (một số nội dung còn băn khoăn, giải pháp năm 2019); đồng thời, làm rõ tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo điều hành, giải quyết những bức xúc của nhân dân; về vốn đầu tư công trung hạn; nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019 (việc hoàn thành đề án hỗ trợ người nghèo, người có công: đại biểu nêu vấn đề cần rà soát, bố trí kinh phí hợp lý); mục tiêu 100% xã đạt chuẩn NTM và các giải pháp thực hiện; vấn đề biên chế, sáp nhập (đại biểu thảo luận thêm các nhiệm vụ trong thời gian tới)…

Sau thảo luận ở tổ, các đại biểu đã tập trung tại hội trường để thực hiện nội dung công tác tổ chức cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII bầu.

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ.

Theo đó, kỳ họp đã xem xét tờ trình và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Liên, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp và ông Nguyễn Văn Hán, nguyên Giám đốc Sở Công thương (do nghỉ hưu theo chế độ).

Đồng thời, tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, ông Đào Đình Tùng, Giám đốc Sở Tư pháp và ông Đinh Văn An, Giám đốc Sở Công thương đã trúng cử chức danh ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Về lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII bầu, kỳ họp đã nhất trí thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp gồm 25 người thuộc các khối: HĐND tỉnh và UBND tỉnh và được đánh giá ở một trong 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Kết quả, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Đồng có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 46/46 phiếu; Giám đốc Sở NN- PTTNT Nguyễn Quốc Đạt có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 23 phiếu. 19 phiếu tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp,/.

Thu Thảo