Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX: Xem xét, thông qua 14 nghị quyết về kinh tế- xã hội

Sáng 29/8, tại hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp chuyên đề năm 2022 để xem xét, cho ý kiến, quyết định đối với một số nhiệm vụ phát sinh, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thuộc thẩm quyền theo luật định.

Kỳ họp thứ 9 Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX Xem xét thông qua 14 nghị quyết về kinh tế xã hội
Chủ tọa kỳ họp.

 Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh; các ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp xem xét, thông qua những nội dung rất quan trọng để triển khai thực hiện kịp thời các dự án từ nguồn vốn hỗ trợ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT- XH của Chính phủ và các Nghị quyết, Chương trình, Đề án của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển KT- XH; bảo đảm duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nâng cao đời sống của nhân dân.

Thời gian kỳ họp không nhiều, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung dự thảo tờ trình, nghị quyết và thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị các nghị quyết bảo đảm quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Kỳ họp thứ 9Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX Xem xét thông qua 14 nghị quyết về KT XH
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến một số dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XIX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã quyết nghị thông qua 14 nghị quyết gồm: 10 nghị quyết về lĩnh vực kế hoạch - đầu tư và các dự án đầu tư công; trong đó có các nghị quyết để thực hiện nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; 03 nghị quyết về lĩnh vực đất đai; tài chính; nông nghiệp, nông thôn và 01 nghị quyết về việc xác nhận kết quả giải quyết của Thường trực HĐND tỉnh về những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 9Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX Xem xét thông qua 14 nghị quyết về KT XH
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm rõ thêm một số nội dung các đại biểu thảo luận.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. Để sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống, HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành, thị theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai và phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua kịp thời, hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT- XH của Chính phủ; các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của tỉnh để triển khai thi công và bảo đảm giải ngân vốn kịp thời, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022 theo nghị quyết đã được thông qua; sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ xây dựng NTM và nguồn vốn phục vụ các trạm bơm tưới tiêu trên địa bàn.

Tăng cường quản lý đất đai. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB để thực hiện các dự án; trong đó, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường đối thoại với nhân dân và phải thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, thủ tục; phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong công tác bồi thường, GPMB, tái định cư. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm, không để phát sinh đơn thư thiếu kiện trong bồi thường, GPMB, tái định cư.

Quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH; nhất là các chỉ tiêu về cải cách hành chính mà HĐND tỉnh vừa nhất trí cho điều chỉnh phải thực hiện ngay các giải pháp phù hợp, hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu đã điều chỉnh; đồng thời, phấn đấu đạt cao hơn để tạo đà cho những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 bảo đảm nguồn lực để thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Tập trung rà soát lại các nguồn thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức số thu ngân sách đã được HĐND tỉnh thông qua, bảo đảm tự chủ và có đóng góp về ngân sách TƯ.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiếp xúc với cử tri; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành, nhất là các nghị quyết thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và các Nghị quyết về các dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách TƯ, ngân sách tỉnh và nghị quyết về xây dựng NTM bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

Kỳ họp thứ 9Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX Xem xét thông qua 14 nghị quyết về KT XH
Biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh trên cương vị công tác của mình tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; ý kiến, kiến nghị của cử tri và phát hiện những vấn đề mới phát sinh tại cơ sở; nhất là, trong công tác bồi thường GPMB, tái định cư và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tuyên truyền bằng hình thức phù hợp về các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân trong tổ chức thực hiện, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.