Với quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm đã ban hành chương trình công tác năm 2018, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm theo từng tháng. Hằng tháng, tại các phiên họp, Thường trực HĐND huyện rà soát thực hiện các đầu việc theo chương trình công tác, qua đó đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời điều chỉnh linh hoạt một số nhiệm vụ cho phù hợp để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Mạnh Hùng

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đều đạt và vượt trên 50% kế hoạch năm. Cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người (theo tiêu chí nông thôn mới) đạt 22 triệu đồng (bằng 52% kế hoạch năm); Giá trị sản xuất nông nghiệp/ha đất canh tác đạt 48,5% triệu đồng (đạt 50,5% kế hoạch); Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 5.999,8 tỷ đồng (đạt 57% kế hoạch); Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 217,206 tỷ đồng (đạt 59% kế hoạch); Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86%; Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 97% ...

Tại kỳ họp thứ 6, đại biểu HĐND huyện Thanh Liêm nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung thảo luận, tham luận tại hội trường; đồng thời thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018, Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2018, Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019 ...

P.Hiền