Diễn ra trong 2 ngày (16, 17/7), kỳ họp tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện 6 tháng đầu năm, đồng thời xem xét, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Bình Lục.     

Ngoài ra, kỳ họp cũng tập trung xem xét, thông qua một số nội dung khác như: kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm; bổ sung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017… Kỳ họp cũng dành thời gian cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 6 HĐND huyện./.

Thu Thảo

Diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 16/7 đến hết buổi sáng ngày 17/7, kỳ họp thứ  6 HĐND huyện Kim Bảng khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời xem xét, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác…

HĐND huyện Kim Bảng họp kỳ thứ 6.

Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách, hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018; nghe các báo cáo về công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn…; nghe Ủy ban MTTQ huyện thông báo công tác mặt trận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 5 HĐND huyện và các báo cáo của Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện…, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện. Cùng đó, tiến hành tham luận tại hội trường.      

Kỳ họp cũng dành thời gian cho việc chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và thảo luận, thông qua các nghị quyết của kỳ họp, trong đó có nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016- 2020.

Đức Anh  

* Ngày 16/7, HĐND huyện Duy Tiên cũng đã tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, xem xét, thảo luận cho ý kiến một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm.  

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Duy Tiên.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội, cũng như nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đối với một số vấn đề quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực (đất đai, khoáng sản, môi trường, xe quá tải trọng).

Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tình hình thu chi ngân sách; thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; nghe báo cáo và cho ý kiến về kết quả hoạt động trong công tác phối hợp, giám sát, tiếp dân, hoạt động các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện, HĐND các xã thị trấn; nghe báo cáo kiến nghị của cử tri về công tác vệ sinh môi trường trong sản xuất, chăn nuôi; nâng cấp, cải tạo một số đoạn, tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã đang bị xuống cấp; quy hoạch nghĩa trang nhân dân; xử lý trường hợp xe chở quá khổ, quá tải; công tác giải quyết chế độ chính sách….

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, phân tích, dự báo những thuận lợi, khó khăn, kỳ họp nhất trí thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội của huyện 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, Duy Tiên tập trung thực hiện các giải pháp duy trì tốc độ phát triển kinh tế; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực. Huyện phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2018.

Bích Huệ