Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIX

Sáng 5/12, tại Hội trường UBND tỉnh, Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIX
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp. Ảnh Thu Thảo

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư các huyện, thị, thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố...

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIX
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ  họp sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để Kỳ họp thành công tốt đẹp lãnh đạo UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh với trách nhiệm  trước cử tri và Nhân dân, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng và xem xét quyết định những chủ trương đúng, sát với thực tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống của người dân. HĐND tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân trong tỉnh dành thời gian quan tâm, theo dõi, giám sát hoạt động của Kỳ họp; tham gia đóng góp ý kiến để HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIX
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023.

Tiếp theo chương trình kỳ họp, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Báo cáo nêu rõ: Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cơ bản giữ được ổn định (12/16 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 1/16 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,41%, đứng thứ 5 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 8 toàn quốc; thu ngân sách nhà nước gần đạt kế hoạch đề ra; hoạt động xuất, nhập khẩu tăng khá; các ngành thương mại, dịch vụ từng bước được phục hồi; thu hút đầu tư tốt; tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn những hạn chế: Việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số địa phương, đơn vị tiến độ chậm; hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp gặp khó khăn, một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp, số doanh nghiệp thành lập mới giảm, tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chưa đạt so với kế hoạch. Công tác quy hoạch còn chậm, chưa đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn khó khăn, tiến độ giải ngân chậm; một số dự án kéo dài; tai nạn giao thông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có vụ việc còn chậm, chưa dứt điểm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường còn hạn chế; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIX
Quang cảnh kỳ họp.

Năm 2024, Tỉnh đặt ra mục tiêu: Quyết liệt thực hiện hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tập trung nguồn lực phát triển kinh tế xã hội; thực hiện tốt an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...

Tiếp đó, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của HĐND tỉnh.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIX
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của HĐND tỉnh.

Năm 2023, HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra. Nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh, tổ chức kịp thời các kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các Nghị quyết được ban hành đảm bảo quy định, phù hợp với thực tiễn địa phương, được UBND tỉnh kịp thời cụ thể hóa, tổ chức thực hiện. HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tăng cường triển khai hoạt động giám sát. Trong năm, triển khai 08 cuộc giám sát và 02 cuộc khảo sát theo Chương trình, kế hoạch và theo yêu cầu nhiệm vụ phát sinh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, sát với những vấn đề được Cử tri và Nhân dân quan tâm; thường xuyên giám sát, nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết HĐND tỉnh, đảm bảo đưa các nghị quyết phát huy hiệu quả.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIX
Các đại biểu dự Kỳ họp.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Duy trì nền nếp việc tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh hằng tháng, các hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; duy trì nghiêm việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Chủ tịch HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIX
Đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023.

Đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIX
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIX
Đồng chí Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.

Cũng trong phiên khai mạc sáng 5/12, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo về: Kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời nghe các tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết của UBND tỉnh; nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.
Trước khi khai mạc Kỳ họp, đầu giờ sáng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Kỳ họp đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh tại phường Lam Hạ, TP.Phủ Lý.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIX
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu dự kỳ họp dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh.

Chiều nay, Kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.