Tỉnh ủy vinh danh những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05

Sáng 24/5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Di chúc của Người, 50 năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt coi trọng cùng nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đưa Hà Nam từ một tỉnh thuần nông dần trở thành tỉnh phát triển năng động theo hướng công nghiệp, dịch vụ.

Đảng bộ tỉnh luôn đạt trong sạch vững mạnh. Kinh tế phát triển nhanh (bình quân đạt trên 11%). Năm 2018, thu cân đối ngân sách nhà nước đạt gần 7.900 tỷ đồng (gấp trên 100 lần so với năm 1997). GRDP bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; đời sống văn hóa- xã hội nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chú trọng gắn việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra cho cả nhiệm kỳ và 3 khâu đột phá là: "Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại", "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính", "Nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức..." các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC), đoàn viên, hội viên đã chọn nội dung đăng ký, thực hiện việc “làm theo” Bác theo chuyên đề hằng năm đảm bảo sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức phong phú, lôi cuốn sự quan tâm, tham gia tích cực của CBĐV và nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện ở các cấp được tăng cường. Thông qua tổ chức quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động. Nhiều CBĐV đã nêu gương, gương mẫu đi đầu trong công việc, thực hiện "nói đi đôi với làm".

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong CBĐV, thúc đẩy KT-XH phát triển... Qua đó, xuất hiện nhiều nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tấm gương người tốt - việc tốt trên mọi lĩnh vực.

Tính đến tháng 5/2019, toàn tỉnh đã có hơn 200 mô hình học và làm theo Bác phát huy hiệu quả tích cực được duy trì. 3 năm qua, đã có 880 tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, các tập thể, cá nhân trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục chủ động chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Di chúc của Người và Chỉ thị 05. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, nhất là trong thực hiện 3 khâu đột phá và các chương trình phát triển KT-XH của tỉnh.

Cùng với đó, tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Di chúc và việc học tập, làm theo gương Bác với tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng tới CBĐV, các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động...

Tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực sự có giá trị, tạo sự lan tỏa trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống xã hội. Mặt khác, đổi mới tác phong, phương pháp, phong cách làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu.

Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của CBĐV, CCVC trong giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. 

Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần xây dựng mô hình cụ thể, phổ biến, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, thiết thực. Thực hiện tốt chuyên đề 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân" và các phong trào thi đua yêu nước... Mặt khác, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Tại hội nghị có 50 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 được Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.