Đảng bộ phường Hòa Mạc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học và làm theo Bác

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Hòa Mạc đã xây dựng chương trình KTGS, hằng năm xây dựng chương trình KTGS trong đó có nội dung KTGS việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Kết quả, trong 5 năm (2016-2021), Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tổ chức 05 cuộc KTGS có nội dung thực hiện Chỉ thị 05. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường đã tổ chức 04 cuộc KTGS, trong đó có 02 cuộc KTGS về việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).  

Đảng bộ phường Hoà Mạc (thị xã Duy Tiên) có 11 chi bộ trực thuộc, trong đó có 06 chi bộ tổ dân phố, 03 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ HTXDVNN, 01 chi bộ công an. Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Thị ủy, hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai trong toàn đảng bộ. Đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW trong toàn đảng bộ bảo đảm đạt kết quả. Căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy, các chi bộ, các ngành, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt thực hiện. 

Đảng bộ phường Hòa Mạc tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc học và làm theo Bác
Đường phố Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Mạc (thị xã Duy Tiên).

Để thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy phường luôn chú trọng công tác KTGS, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để bảo đảm việc học tập và thực hiện đi vào nền nếp .

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Hòa Mạc đã xây dựng chương trình KTGS, hằng năm xây dựng chương trình KTGS trong đó có nội dung KTGS việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Kết quả, trong 5 năm (2016-2021), Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tổ chức 05 cuộc KTGS có nội dung thực hiện Chỉ thị 05. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường đã tổ chức 04 cuộc KTGS, trong đó có 02 cuộc KTGS về việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).  

Qua KT,GS cho thấy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo hướng dẫn của Thị ủy, bảo đảm nội dung và tiến độ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và các đoàn thể. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt thực hiện tốt vai trò nêu gương. Tại hội nghị sơ kết 5 năm (2016-2021) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) do Thị ủy Duy Tiên tổ chức, Đảng bộ phường Hòa Mạc có 1 chi bộ và 1 cá nhân được BTV Thị ủy biểu dương, khen thưởng.

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Văn Kha, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Mạc: Qua công tác KTGS cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ phường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa đầy đủ. Việc tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết và chỉ thị chưa đổi mới; chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện chưa cụ thể; việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng chưa sâu rộng. Việc nhận diện những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên còn đơn giản, né tránh, chưa chỉ rõ được địa chỉ cụ thể… Đảng bộ phường sẽ tập trung khắc phục những hạn chế này trong thời gian tới. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Hòa Mạc, Nguyễn Văn Kha cho biết: Để tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác KTGS việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Đảng ủy phường Hòa Mạc xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, phương pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân và cấp ủy, tổ chức đảng.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch và đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện, khắc phục những hạn chế yếu kém, khuyết điểm của cấp uỷ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng làm tốt công tác KTGS; thực hiện tốt Quy định số 55 - QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.