Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Các đại biểu dự hội nghị.

Với sự tập trung chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, sự nỗ lực cố gắng của CBCS trong toàn lực lượng, những năm qua, việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2018” đã đạt được kết quả khá toàn diện. Cấp ủy các đơn vị trong toàn lực lượng đã cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND thành các tiêu chí, chuẩn mực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ để CBCS đối chiếu thực hiện.

Hệ thống quy trình, quy chế, quy định, nội quy công tác từ Công an tỉnh đến các đơn vị cơ sở được bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị được tăng cường. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng và có nhiều đổi mới. Từ năm 2013 đến nay, đã có 235 lượt tập thể, 322 lượt cá nhân được ghi Sổ vàng “Gương người tốt, việc tốt”.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã góp nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng lực lượng và thực hiện công tác chuyên môn. CBCS trong toàn lực lượng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng. 5 năm qua, các lực lượng Công an tỉnh đã điều tra khám phá 1.272/1.540 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt trên 82%); tiếp nhận, giải quyết trên 3 nghìn tin báo, tố giác tội phạm. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội được tăng cường; tai nạn giao thông được kiềm chế cả về số vụ, số người chết, bị thương. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn phức tạp.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành động lực, thúc đẩy CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Công an tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong thời gian tới: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, giúp CBCS thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa cách mạng, khoa học của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy. Đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, phấn đấu điều tra, khám phá án đạt trên 80%, trong đó trọng án đạt 100%. Kiên quyết khắc phục tình trạng thiếu trách nhiệm, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, phiền hà, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, siết chặt trật kỷ cương, kỷ luật trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Đề cao trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên trong tổ chức thực hiện phong trào, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, đã có 7 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2017; Bộ Công an tặng cờ thi đua cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Bộ Công an; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh đã đạt được sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2018”.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS; thường xuyên tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi CBCS không ngừng hoàn thiện mình, phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Gắn việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII). Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an trong lòng dân.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần tạo môi trường ổn định, thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội. Nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời tham mưu giúp tỉnh chỉ đạo, giải quyết vấn phát sinh phức tạp. Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, không để hình thành băng nhóm tội phạm có tổ chức, gây bức xúc trong nhân dân. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT gắn với cải cách hành chính, tạo điều kiện cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Mai Hương