Kim Bảng tăng cường tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng đến phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp được cấp ủy, chính quyền ở huyện Kim Bảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả huyện Kim Bảng.

Theo đó, công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được tiến hành thường xuyên; thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại cổng thông tin điện tử cũng như tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể tra cứu thủ tục, thời gian, các loại biểu mẫu cũng như phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính. Người dân đã bước đầu tiếp cận được với hình thức dịch vụ công trực tuyến; các thủ tục hành chính trong đăng ký khai sinh, khai tử với đăng ký, xóa đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cũng như thực hiện chế độ tử tuất, hỗ trợ mai táng phí được triển khai đồng bộ ở các xã, thị trấn. Công tác cập nhật, theo dõi vào sổ khi thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của huyện, các xã, thị trấn được thực hiện tốt…

Tuy nhiên, qua giám sát cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại trong cải cách thủ tục hành chính cần được sớm khắc phục. Đó là hạn chế về công tác tuyên tuyền để người dân biết, thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hay thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến còn chưa thực sự hiệu quả (tại huyện mới chỉ có 0,58% hồ sơ/ tổng số hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến), chưa phong phú về hình thức. 

Cùng với đó, các thủ tục hành chính chủ yếu vẫn được giải quyết theo phương thức truyền thống. Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính; số thủ tục hành chính đề nghị đơn giản hóa chưa nhiều, chưa kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp. Hoạt động của một số bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ sở chưa thực sự hiệu quả, chưa được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa nghiêm…

Trên cơ sở giám sát, khảo sát, nắm bắt thực tế, làm rõ những kết quả, hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính ở địa phương, Ban Pháp chế HĐND huyện đã đưa ra một số kiến nghị đối với UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.

Một trong những kiến nghị được đoàn giám sát đưa ra, đó là: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là nội dung giải quyết các thủ tục hành chính công trực tuyến theo mức độ 3,4. Đồng thời cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất như: màn hình ti vi trình chiếu; phát hành sổ tay tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện giới thiệu chuyên  trang về thủ tục hành chính (http://motcua.hanam.gov.vn), quy trình để thực hiện các thủ tục hành chính mức độ 3, 4. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhằm kịp thời kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính không còn phù hợp với quy định của pháp luật, cập nhật kịp thời, công khai những quy định mới trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền…

Những kiến nghị của đoàn giám sát đã được UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc: tập trung khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Về phía huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, đa dạng hình thức tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền về thủ tục hành chính trực tuyến. 

Triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành để gửi, nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp trên trục quản lý văn bản quốc gia. Đồng thời, tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ của cán bộ, công chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; duy trì hoạt động hiệu quả của Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của huyện, các xã, thị trấn. Đến hết năm 2019 đã cập nhật 608 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử hành chính công; giải quyết 42.503 hồ sơ của công dân, không có hồ sơ trễ hẹn. 

Được biết, năm 2020, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra công vụ cũng như tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước…, từng bước hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội  ở địa phương.

Đức Anh

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.